ThommessenFlow Finn folk
Studentnytt

Traineeutvalgets beste tips til ferske traineer

Trainee utvalg 3

Hvordan få mest mulig ut av et trainee-opphold? Her deler trainee-utvalget vårt sine beste tips!

Aarø, Eyolf

Advokatfullmektig Eyolf Aarøs beste tips

 • Ta deg tid til å levere et produkt du er stolt av. Noen sa til meg en gang at alt du leverer fra deg skal være "perfekt i dine øyne". Du har gjerne bedre tid enn du tror, og den du skal levere noe for setter oftest mer pris på å få noe som er gjennomarbeidet, enn noe som er gjort i hu og hast for å overholde en tidsfrist. Om du får dårlig tid, spør om det er mulig med utsettelse.
 • Du er her fordi vi mener du har noe å bidra med, så ikke tenk at de "over deg" alltid vet best og kan rette opp i alle feil du eventuelt gjør. Hvis noen for eksempel spør deg om et rettskildesøk, er det gjerne fordi de oppriktig trenger å få ny informasjon om temaet. Da er du "eksperten". Kom også gjerne med egne innspill.
 • Vær nysgjerrig! Nysgjerrigheten er en av Thommessens verdier, så det er tydelig at det settes pris på. Spør om jussen, spør om bransjen og spør om klientene. Da tenker jeg at man får et bedre inntrykk av helheten, sammenlignet med at man graver seg ned i rettskildesøk om mer eller mindre obskure temaer uten å helt vite hvorfor.

Advokatfullmektig Kristine Margaret Fagerlunds beste tips

 • Vær deg selv! Vi er selvfølgelig opptatt av det faglige, men vel så viktig er det at vi vil bli kjent med deg som person.
 • Forsøk å finne en god balansegang mellom det å være på tilbudssiden, og det å ta på seg så mange oppdrag at man ikke rekker frister.
 • Sett av tid til sosiale aktiviteter på ettermiddager og kvelder under traineeoppholdet. Det skjer stadig noe i Thommessens lokaler, og dette er en ypperlig måte å bli bedre kjent på.
SØYLAND, JULIE RØED-2

HR-rådgiver Julie Søylands beste tips

 • Vær deg selv - vi ønsker å bli godt kjent med hvem du er, både faglig og sosialt. Dette er din mulighet til å bli bedre kjent med Thommessen som firma og alle vi som jobber her.
 • Stol på deg selv - det du gjør er som oftest bra nok!
Danielsen, Sander

Advokatfullmektig Sander Kornelius Danielsens beste tips

 • Ikke vær redd for å bruke fadderen din, også opp mot arbeidsoppgaver som du har mottatt av andre. Fadderen har som jobb å hjelpe deg hvis du er usikker, og vil ofte ha gode forutsetninger for å bistå eller komme med innspill til arbeidsoppgaver du har.
 • Jobb deg inn i saken, og ikke ut. Når du først har blitt koblet på en sak eller et prosjekt så er det alltid hyggelig for de rundt deg hvis du viser interesse til å jobbe ytterligere på prosjektet etter at den første arbeidsoppgaven er ferdigstilt.
 • Vær sosial! Under traineeoppholdet skal du ikke bare bli kjent med Thommessen som arbeidsplass, men også som sosial arena. Det arrangeres ofte sosiale arrangementer som traineene oppfordres til å delta på. Ta disse mulighetene!
Gulbrandsen-Dahl, Emilie Peluffo

Advokatfullmektig Emilie Peluffo Gulbrandsen-Dahls beste tips

 • Bruk tid på å forstå oppgaven du får. Veldig ofte blir man så ivrig når man får en spennende oppgave at man vil sette i gang med én gang. Mitt tips er å ta seg tid til å være sikker på at du forstår oppgaven ordentlig. Hva er hovedfokus i oppgaven du er gitt, hvilke sider av saken er mindre relevante, når må arbeidet være ferdig osv.
 • Still spørsmål fortløpende. Å stille spørsmålene du sitter inne med er alltid mye bedre enn at man ender opp på feil kurs. I tillegg gir det gjerne en fin anledning til å sette seg ned og diskutere saken og til å bli bedre kjent - to fluer i én smekk!
Krogdahl, Ola-2

Advokatfullmektig Ola Krogdahls beste tips

 • Tør å være deg selv. Når du er på traineeopphold hos oss ønsker vi å bli kjent med deg, den du er, hva du er interessert i og hva som engasjerer deg. I Thommessen er vi et team og det er når vi kjenner hverandre godt og kan spille på hverandres kompetanse at vi sammen oppnår de beste resultatene.
 • Engasjer deg sosialt. Under traineeoppholdet skal du ikke bare bli kjent med Thommessen som arbeidsplass; du skal bli kjent med alle menneskene som jobber i Thommessen. Ta de mulighetene du får til å bli kjent med de rundt deg, både på avdelingen og utenfor avdelingen, om det er en kaffe i kaffebaren eller det er på afterwork.
 • Still spørsmål og vær nysgjerrig. Vis engasjement for de oppgavene du får. Dette gjelder både de faglige sidene, men også for faktum i saken. Tørr å stille spørsmål slik at du kan gi deg selv de beste muligheter for å bidra til å løse de problemstillingene som klienten står ovenfor. Vis at du har et ønske om å lære av og forstå både klientene og dine kollegers utfordringer. På denne måten kan du på best mulig vis bidra til at vi løser klientens utfordringer og de problemstillinger du står ovenfor.
Qian, Vivi Victoria

Advokatfullmektig Vivi Victoria Qian

 • Engasjer deg i det sosiale og ta plass. Som trainee er tanken at man får prøve seg på hvordan det er å være fersk advokatfullmektig hos oss. Ikke vær redd for å ta plass sosialt og vise deg frem. Husk at traineeoppholdet gir en mulighet til å teste skikkelig om Thommessen er stedet for deg, avdelingen du er trainee i og å bli godt kjent med potensielle fremtidige kollegaer.
 • Kvalitet over kvantitet. Gjør oppgavene du får som trainee skikkelig, men ha samtidig i bakhodet at ingen forventer at oppgavene er utført på en måte som strekker seg utover det man har evne til/kunnskap til som trainee. Et godt stykke arbeid skinner igjennom når det er veloverveid, og det er gjort et skikkelig søk.

Kontaktperson

Aktuelt