ThommessenFlow Finn folk
Studentnytt

Tips til traineer: – Stol på din egen kunnskap

Bettina 2

Mye ansvar, faglige utfordringer og et motiverende arbeidsmiljø gjør at Bettina Thaulow Harto alltid gleder seg til å gå på jobb. Hun råder ferske traineer til å ta del i arbeidsmiljøet på lik linje som hvilken som helst annen medarbeider.

Bettina Thaulow Harto startet Thommessen-karrieren som trainee i 2017, og jobber i dag som advokatfullmektig i tvistegruppen.

– Det er veldig gøy og engasjerende å få være en del av ThommessenTvist. Arbeidsmiljøet er preget av mye humor, omsorg for hverandre og engasjement, både for det faglige og det sosiale, forteller Bettina.

Arbeidsoppgavene hennes er varierte, og består hovedsakelig i å bistå klientene i alle faser av en konflikt eller potensiell konflikt.

– Det vil si at man gjerne bidrar innledningsvis med rådgivning knyttet til prosessrisiko, skrive brev, ha møter med klient, delta i forhandlinger og lignende. Dersom konflikten havner for domstolene, består arbeidsoppgavene mine i å klarlegge juss og faktum, finne en god strategi for hvordan vi skal fremstille saken, skrive stevning/tilsvar/prosesskriv og til slutt gå i retten, forteller Bettina.

Å være en del av TeamThommessen betyr at man i prosjekter ofte er en del av et større team, og at man tidlig får ansvar og utfordringer som bidrar til kompetanseutvikling. Dette fikk Bettina også oppleve som fersk advokatfullmektig.

Fokus på profilering av yngre medarbeidere

Allerede etter noen måneder som nyutdannet var Bettina med i retten som rettslig medhjelper, og etter to år som advokatfullmektig mottok hun sin advokatbevilling. Hun har også vært med å forberede flere høyesterettssaker.

– Jeg er veldig glad i fordype meg i vanskelige juridiske problemstillinger, og det har jeg virkelig fått gjøre under forberedelsen av høyesterettssakene. Og så er det selvsagt ekstra kult å få ha en sentral rolle i å forberede en sak for Høyesterett, forteller Bettina.

Bettina hadde også en sentral rolle i rettssaken hvor Thommessen bistod arvingene til Tinius Nagell-Erichsen i en innløsningssak før jul i fjor.

– I tillegg til å handle om interessant juss, hadde saken en side til kjente personer og selskaper. Saken involverte også store verdier, og det ble en del oppmerksomhet rundt den i media, sier Bettina.

Partner på saken, Stig Berge, og Bettina delte tiden i retten mellom seg cirka 50/50.

– Jeg fikk virkelig kjenne på det å bli tildelt et stort ansvar, noe som var motiverende og gøy. Jeg opplever at man i Thommessen blir fremmet overfor klient fra dag én, og det er minst like mye fokus på profilering av de yngre ansatte som av partnerne eller senioradvokatene, forteller Bettina.

Hun opplever at det er et mål å styrke og fremme hele teamet.

– Det innebærer både interne og eksterne kurs, og at vi i avdelingen sammen reflekterer over hvordan vi kan utvikle våre tjenester og levere enda bedre. Som en del av sistnevnte har vi også fokus på å overføre kunnskap og erfaring fra de med lang fartstid i bransjen til de ferskere medarbeidere, forteller advokatfullmektigen.

Thommessen Skolen 3

FAGLIG UTVIKLING: Gjennom ThommessenSkolen får alle medarbeidere mulighet til kompetanseutvikling og ny læring. I desember i fjor holdt Bettina selv kurs for flere kolleger.

En del av trainee-utvalget

I tillegg til sine arbeidsoppgaver i tvistegruppen, er Bettina en del av Thommessens trainee-utvalg. Utvalget bidrar med rekruttering av potensielle traineer gjennom blant annet deltakelse på ALD og på studentarrangementer, i tillegg til å gjennomføre trainee-intervjuer.

Gjennom sin rolle i utvalget møter Bettina flere studenter og ferske traineer.

– Noen ganger opplever jeg at traineer kan ha litt "ærefrykt" for oppgaver de får, og tenker at de ikke har forutsetningene for å løse dem fullt ut – slik at resultatet også kan bli litt halvferdig. Sannheten er at dere traineer ofte har minst like gode forutsetninger som fullmektiger til å løse oppgavene dere får på en god måte. Stol på det! Husk at dere kan utrolig mye mer enn dere kanskje selv tror, og at vi som jobber her ikke nødvendigvis kan alt dere tror vi kan, forteller Bettina.

Hun trekker frem et godt arbeidsmiljø som en viktig faktor for at hun gleder seg til å gå på jobb hver dag, og råder også ferske traineer til å forsøke å ta del i arbeidsmiljøet som en hvilken som helst annen medarbeider.

– Det beste med Thommessen er firmakulturen. Jeg opplever at det er stor takhøyde og mye rom for humor og vennskap på jobb. Kollegaene mine er ikke kun engasjerte og dedikerte til jobben, men også til å bli kjent med hverandre og løfte hverandre opp, forteller advokatfullmektigen.

Det er et veldig motiverende arbeidsmiljø, og jeg gleder meg alltid til å gå på kontoret. Bettina Thaulow Harto
Advokatfullmektig

For å få mest mulig ut av et trainee-opphold oppfordrer Bettina deg til å by på deg selv og den du er.

– Ikke tenkt at det er noe hierarki på arbeidsplassen. Vi ønsker bare å se hvordan du er som kollega, forteller Bettina.

Hun mener dette innebærer at det også er helt unødvendig å jobbe masse overtid bare for å jobbe overtid og for å vise at man har stor kapasitet.

– De traineene som særlig imponerer meg, er de som viser at de hjelper deg når du trenger det, men som også tør å gå hjem tidlig en annen dag fordi det er mindre å gjøre. Det viser modenhet og forståelse for advokathverdagen, sier Bettina.

Ønsker du å være trainee i Thommessen?

Send oss gjerne en søknad via våre karrieresider.

Aktuelt