ThommessenFlow Finn folk
Referansesaker

Tingretten ga Haram Kraft medhold - konsesjonen for utbygging av Haram vindkraftverk er gyldig

GETTYIMAGES-1143945739

Møre og Romsdal tingrett avsa 14. mai 2021 dom i saken om gyldigheten av konsesjonen for utbygging av Haram vindkraftverk. Tingretten konkluderer med at Haram Kraft AS sin konsesjon til å gjennomføre utbyggingen er gyldig, og at konsesjonsprosessen er fulgt.

Advokatfirmaet Thommessen har bistått utbygger Haram Kraft AS i saken.

Olje- og energidepartementet ga Haram Kraft AS konsesjon til utbygging av Haram vindkraftverk i 2009. Haram Kraft AS har siden den gang jobbet videre med utviklingen av prosjektet, og fikk endelige tillatelser til å gjennomføre utbyggingen i 2020.

Etter byggestart for prosjektet i 2020, anla organisasjonen Nei til vindkraftverk på Haramsøya søksmål med krav om midlertidig forføyning for å få stanset byggingen av kraftverket i påvente av en rettslig behandling av konsesjonen for vindkraftverket. Kravet om midlertidig forføyning ble avvist, først av tingretten og deretter av Frostating lagmannsrett.

Organisasjonen Nei til vindkraftverk på Haramsøya valgte likevel å gjennomføre en egen rettssak for rettslig prøving av konsesjonen for vindkraftverket. Hovedforhandling i saken ble avholdt i slutten av mars 2021, og nå foreligger tingrettens dom i saken.

Avgjørelsen kan leses her.

Som det fremgår av domsslutningen avslutningsvis frifinnes både staten ved Olje- og energidepartementet og Haram Kraft, noe som innebærer at konsesjonen for utbyggingen er fastslått å være gyldig, og at saksbehandlingen og utbyggingen har skjedd, og skjer, på lovlig måte.

- Vi konstaterer at Møre og Romsdal tingrett har skrevet en grundig avgjørelse og konkluderer med Haram Kraft AS' konsesjon er gyldig, at saksbehandlingen er i tråd med kravene i energiloven og dermed også at vilkårene for å gjennomføre utbyggingen er til stede. Tingretten avviser dermed også de til dels grove påstandene om ulovligheter og kritikkverdig opptreden som har blitt fremsatt mot både myndigheter og utbygger i denne saken, sier ansvarlig partner i Thommessen, Bendik Christoffersen.

- Tingrettens avgjørelse føyer seg inn i en rekke av avgjørelser som viser at konsesjonssystemet for vindkraftanlegg har vært fulgt av utbyggere og konsesjonsmyndigheter, og at det er grunn til å ha tillit til de prosessene som har foregått, sier senioradvokat i Thommessen, Ole Christoffer Ellingsen, som representerte Haram Kraft AS i retten sammen med advokatfullmektig Gro Grytli Mostuen.

Kontaktpersoner