ThommessenFlow Finn folk
Debattinnlegg

Slik tilpasser vi oss "den nye normalen"

Getty Images 1215953761

Når vi nå begynner å komme tilbake til kontoret etter flere måneder på hjemmekontor, er det enkleste å gå tilbake til gamle vaner. Det vet alle som har hatt ambisiøse nyttårsforsetter. For å komme styrket ut av krisen, i det vi tilpasser oss "den nye normalen", har vi stilt oss to viktige spørsmål.

Hva har fungert bedre den siste tiden? Og hva kan vi ta med oss videre?

Som svar på dette har vi definert fem områder som blir de viktigste for oss fremover.

  • Ta vare på hverandre: Vi er alltid opptatt av å se hverandre, men i løpet av de to siste månedene har vi opplevd tettere felleskap og sett styrken i teamet vårt på en annen måte enn tidligere. Vi er imponert over hvordan alle har bidratt, og hva vi har fått til sammen. Teamene våre har hatt daglige digitale møter. Samholdet, den tette oppfølgingen og den gode informasjonsflyten dette har ført til tar vi med oss videre når vi nå returnerer til kontoret. Fra start har vi vært tydelige på at vi skulle strekke oss langt for å komme oss gjennom krisen uten permitteringer. Det har gitt arbeidsro, trygghet og et sterkt fellesskap.
  • Alltid være til stede for klientene: Selv om vi ikke har hatt fysiske møter, så har vi aldri møtt klientene våre så mye som vi har gjort de siste månedene. Gjennom hyppige videomøter og webinarer har vi hatt fokus på å forstå klientene og deres utfordringer. Vi har bidratt med hele spekteret fra håndtering av umiddelbare problemstillinger som følge av regulatoriske endringer, til tilpasning til nye rammebetingelser og planlegging og gjennomføring av langsiktige tiltak.
  • Tilby økt fleksibilitet: Vi er flere som kan signere på at vi aldri har vært så effektive som vi har vært i hjemmekontor-perioden. Med frihet til å legge opp dagen slik man ønsker, kommer vi oss unna tidsklemma. Vi har tro på at fleksibilitet knyttet til hjemmekontor vil gi økt tilfredshet, og dermed mer lojale medarbeidere uten at det reduserer effektiviteten - snarere tvert imot.
  • Tilby digitale tjenester som treffer klientenes behov: Det å jobbe digitalt er ikke noe nytt i advokatbransjen. Samtidig har læringskurven vært bratt den siste tiden, fordi absolutt all samhandling har vært digital. Dette har ført til at våre digitaliseringsprosjekter har fått en boost. Gjennom tett dialog med klientene og enda mer fokus på digital samhandling internt, har innovasjonskulturen blomstret. Vi har flere unike klienttjenester under utvikling som vi gleder oss til å lansere.
  • Bidra til et grønnere næringsliv: Bærekraft har lenge stått høyt på agendaen i Thommessen, men de siste månedene har vi fått tid til å reflektere hvordan vi i enda større grad kan bidra til et velfungerende og bærekraftig næringsliv. Vi har i likhet med mange andre erfart at digitale møter fungerer, og er sikre på at vi kommer til å reise mindre fremover. Dette er en av mange ting som kommer til å bidra til at vi redusere vårt eget klimautslipp. Men enda viktigere er den jobben vi gjør sammen med klientene våre. Vi vil i enda større grad integrere bærekraft i vår juridiske rådgiving innenfor samtlige bransjer og fagområder, for å skape langsiktige verdier for våre klienter.

Besøk vårt nye planleggingsverktøy

Planlegging er viktig i uforutsigbare tider, uansett om fokuset ligger på krisehåndtering, tilpasning til den "nye normalen" eller mer langsiktig virksomhetsomlegging.

I vår nye guide har vi samlet det vi mener er viktige spørsmål som alle virksomheter bør stille seg når veien videre planlegges. Her håper vi å kunne stille de riktige spørsmålene som hjelper deg med å håndtere de mest sentrale utfordringene og gjøre nødvendige forberedelser for en endret verden.

Vi fortsetter også å oppdatere vår koronavirus Q&A. For alle våre tilgjengelige ressurser, besøk vår COVID-19-ressursside.

Lykke til!

Kontaktpersoner