ThommessenFlow Finn folk
COVID-19-RESSURSER

Tilgjengelige ressurser

Mange virksomheter har allerede besøkt vår Q&A for næringslivet, hvor vi har samlet og besvart bortimot 150 spørsmål som har oppstått i forbindelse med koronautbruddet. Vi fortsetter å oppdatere Q&A'en, og oppfordrer til innsending av ytterligere spørsmål. I tillegg til Q&A-tjenesten har vi nå utvidet våre ressurser til også å omhandle hvordan du bør planlegge fremover – etter en krise. Her har vi samlet det vi mener er viktige spørsmål som alle virksomheter bør stille seg når veien videre planlegges.

Q&A for næringslivet

Koronavirusutbruddet har medført mye usikkerhet og mange ubesvarte spørsmål. Vår Q&A besvarer en rekke ofte stilte spørsmål fra næringslivet. Ved å gjøre disse tilgjengelig for alle håper å vi kunne hjelpe deg med å navigere i denne utfordrende situasjonen.

til vår Q&A

Planlegg veien videre

Artikler