ThommessenFlow Finn folk
Firmanytt

Et dypdykk i jussen: Slik er det å jobbe med finansregulatorisk i Thommessen

Fin Reg stilling

Å jobbe med finansregulatorisk innebærer at man får jobbe med alt fra globale aktører, Norges største finansielle grupper til nystarte enkeltmannsforetak.

Thommessens finansregulatoriske team tilbyr markedsledende juridisk rådgivning til alle aktører i finansiell sektor. Teamet, som består av i underkant 15 advokater og advokatfullmektiger, bistår på de største og mest komplekse prosjektene i finansmarkedet.

- Hos oss får du gjøre et ordentlig dypdykk i jussen.

Det sier advokat Morten Emil Bergan, som har vært en del av det finansregulatoriske teamet siden 2016. Han jobber mye med markedsregulatoriske spørsmål, som blant annet innebærer løpende rådgivning til utstedere, meglerhus og investorer om hvordan de skal opptre i verdipapirmarkedet.

- Typiske spørsmål er om opplysninger utgjør innsideinformasjon som et børsnotert selskap må offentliggjøre, hva et meglerhus kan si når det kontakter potensielle investorer i en transaksjon og hva som utgjør ulovlig innsidehandel og markedsmanipulasjon, sier han.

Utover løpende rådgivning bistår han også selskaper med notering av deres aksjer og obligasjoner på markedsplasser som Oslo Børs.

- Innenfor det markedsregulatoriske fagområdet faller også reguleringen av derivater. Dette kan være både instrumenter som brukes til å spekulere i kursbevegelse i verdipapirmarkedet og sikringsinstrumenter som benyttes for å øke forutberegneligheten til en aktør med ekspoering mot for eksempel valuta- eller rentesvingninger, fortsetter Morten Emil.

Bærekraftig finans

Advokatfullmektig Eyolf Aarø har jobbet i Thommessen i drøyt seks måneder. Som det ferskeste tilskuddet på avdelingen får han lov til å jobbe med «litt av alt», noe som gir gode muligheter for å lære.

- Jeg får testet og utviklet juridiske egenskaper, samtidig som jeg har hyppig klientkontakt. Det gjør at jeg i løpet av mitt første halvår har fått mye god trening i det forretningsadvokatyrket krever utover det rent juridiske. Alt dette mens jeg har disse veldig fine kollegaene å støtte meg på, sier Eyolf.

Reguleringen av finansmarkedene og finansmarkedsaktører er omfattende og har i all hovedsak utspring i EU/EØS-regelverk. Å jobbe på det finansregulatoriske området gir derfor verdifull innsikt i anvendelsen av EU/EØS-rett. I tillegg gir det en unik innsikt i hvordan reguleringen av finansmarkedet bidrar til det grønne skiftet.

Eyolf Aarø og Heidi Jorkjend

Eyolf ble en del av TeamThommessen i august i fjor.

Eyolf interesserer seg for, og jobber mye innenfor bærekraftig finans. Det innebærer blant annet å hjelpe kapitalforvaltere og meglerhus med å omstille seg til en verden der bærekraftsregulering går fra å være "soft law" til "hard law".

- Omstillingen skjer i stor grad fra EU-hold, og mye av jobben vår er å holde oss oppdaterte på regelverk, veiledninger og uttalelser som kommer derfra. De nye reglene må også tolkes, og vi diskuterer mye internt hvilke muligheter og begrensninger som ligger i rammeverkene som nå rulles ut. Det setter oss i stand til å bistå klientene med etterlevelse av for eksempel opplysnings- og rapporteringsforpliktelser og produktregulering. En typisk arbeidsoppgave er å utarbeide opplysningsdokumenter for fond, sier han.

Dypdykk i jussen

Thommessens advokater som jobber med finansregulatorisk er regelmessig med på de største og mest komplekse prosjektene i finansmarkendene, noe som bidrar til en variert arbeidshverdag der vi samarbeider tett med andre fagteam, for eksempel M&A, konkurranserett og skatt.

- Vi gir praktiske råd om hvordan ulike situasjoner kan håndteres best mulig. Konsekvensene av å bryte det markedsregulatoriske regelverket kan være betydelige. Spørsmålet oppstår ofte ganske så øyeblikkelig, med behov for rask avklaring. Klientene våre er derfor helt avhengige av å få korrekte og presise råd, uten alt for lang betenkningstid, sier Morten Emil.

For å kunne gi gode råd til klienter er vi derfor avhengige av å være oppdaterte på bakgrunnsretten. Det relevante regelverket har gjerne sitt utspring i EU-regler som er litt vanskeligere tilgjengelig enn tradisjonell intern rett.

- Jeg er derfor heldig og takknemlig for å være del av et firma og team som ser viktigheten av å ha ansatte med interesse for jussen og et genuint ønske om å være oppdatert på den siste rettsutviklingen, fortsetter Morten Emil.

Kompetent og sosialt fagmiljø

Eyolf beskriver et kompetent fagmiljø bestående av motiverte og flinke kollegaer. Nivået gjør at det er ekstra moro å oppleve faglig mestring og at man tas på alvor - selv om man er fersk.

- Som fersk er det også godt at det skjer mye sosialt - alt fra afterwork til hyttetur, til løpetreninger, til det å slå av en kort - eller lang - prat i kaffebaren. Det er rett og slett en veldig god kombinasjon, og jeg tar det som et positivt tegn når det føles ut som jeg har vært her i mer enn et halvt år, avslutter Eyolf.

Kontaktpersoner