ThommessenFlow Finn folk
Firmanytt

– Må ikke stå på ski, samle på røde burgundere eller bo på vestkanten for å høre hjemme i Thommessen

Kick off MIU 5

Hvor like er egentlig medarbeiderne i Thommessen? Firmaets mangfolds- og inkluderingsutvalg kickstartet 2023 med et forsøk på å gi svar på akkurat det.

I fjor høst etablerte Thommessen et eget mangfolds- og inkluderingsutvalg. Utvalget skal være en viktig samarbeidspartner for ledelsen i arbeidet med å nå firmaets mål knyttet til likestilling, inkludering og mangfold, og består av engasjerte medarbeidere fra ulike ansattgrupper som ønsker å bidra til Thommessens miljø og kultur.

I januar kickstartet utvalget året med en uformell intern spørreundersøkelse for å kartlegge hvem medarbeiderne i Thommessen er, hvor de kommer fra og hva de liker å bruke tiden sin på.

- Det er ikke en uvanlig antakelse at vi utenfra ser ganske like ut. Denne hypotesen ville vi teste gjennom en uformell undersøkelse internt, forteller advokat Karoline Gloppen, og fortsetter:

- Er vi egentlig så like som vi – og kanskje andre – tror?

Presenterte resultatene på kick-off

Utvalget fikk inn 240 anonyme svar, med god oppslutning i alle ansattgrupper. Resultatene ble presentert på kick-off for hele teamet i februar.

- Resultatene viste at vi kanskje er mer forskjellige enn man skulle tro, og at vi for eksempel kan skilte med ansatte fra over hundre ulike steder i både inn- og utland, forteller Karoline.

Her er noen utvalgte funn

  • Rundt en tredjedel av teamet er gift
  • Om valget står mellom en god restaurant eller en skitur i nypreppede løyper, velger et flertall av medarbeiderne førstnevnte
  • I teamet finner du både en rogalandsk quizmester, en norgesmester i basketball og en norgesmester i volleyball
  • Alle landsdeler er representert i Team Thommessen – også utlandet. Flere er oppvokst i eller rundt de større byene, men teamet kommer også fra Hammerfest, Senja, Kviteseid, Sotra, Molde, Lindenes, Indre Østfold, Lillehammer og en drøss med andre steder
  • På fritiden liker vi best å bruke tiden vår på venner, familie, trening, reising og hage- og håndarbeid
  • Flere av oss verdsetter også tid foran tv-en. De fleste velger da en kritikerrost film, men vi er ikke fremmed for Eurovision, Alle elsker David, annen reality eller å binge The Voice-auditioner på YouTube
  • Over sju av ti foretrekker el-bil foran fossilbil

Holdningskampanje før julebordet

Et av ansvarsområdene til mangfolds- og inkluderingsutvalget er å arrangere interne aktiviteter og kampanjer, og den første kampanjen ble gjennomført i desember i fjor. I anledning Thommessens julebord ønsket utvalget å sette fokus på at alle skulle få en fin opplevelse sammen med gode kollegaer.

- Vi vet at enkelte kan oppleve sosiale arrangementer på arbeidsplassen som krevende. Det kan for eksempel være fordi man er ny og ikke kjenner så mange, at man synes det er ubehagelig å være rundt mange mennesker eller at man føler man må "ta på seg en maske". I tillegg er det flere på teamet som ikke ønsker å drikke alkohol, som jo ofte er en naturlig del av julebord, forteller Karoline.

Utvalget ønsket å adressere noen av disse temaene i forkant av julebordet i fjor, og kjørte derfor en intern holdningskampanje med fokus på inkludering.

- Dette var noe vi fikk gode tilbakemeldinger på internt, og jeg tror mange satte pris på at temaene ble adressert, forteller Karoline.

Med rekordhøy andel deltakelse på årets julebord, kan det tyde på at kampanjen var nyttig.

- Noe av det vi ville få frem gjennom kampanjen, var hvordan hver enkelt kan bidra til at andre føler seg inkludert, og hvor lite som skal til for å gjøre noe andres opplevelse av slike sosiale arrangementer litt bedre, forteller advokatfullmektig Anna Øygarden Ingebrigtsen, som sammen med Karoline også er en del av Thommessen mangfolds- og inkluderingsutvalg.

Kick off MIU 7

Mål om at alle skal glede seg til å gå på jobb

Mangfolds- og inkluderingsutvalget ønsker å være en sparringspartner for ledelsen, både i tilknytning til mindre, konkrete saker og mer overordnede forhold.

- Noen av oss i utvalget er kanskje tettere på "nerven" i firmaet enn hva ledelsen er. Det er viktig for oss å kommunisere denne nerven til de som tar beslutninger, slik at de enklere kan vurdere og ta stilling til de ulike tiltakene vi foreslår, forteller Karoline.

Utvalgets visjon er at alle i Thommessen skal kunne være seg selv og oppleve like muligheter.

- For at vi skal klare å realisere denne visjonen, trenger vi hjelp fra hele teamet. Vi ønsker at utvalget skal være en postkasse for innspill – både stort og smått, sier Anna.

- Alle skal kunne komme til oss med tanker omkring mangfold og inkludering. Vi ønsker å sette saker som er viktige for kollegaer på vår agenda, og også bringe dette videre til ledelsen, fortsetter hun.

Mangfolds- og inkluderingsutvalget

Mangfolds- og inkluderingsutvalget ble etablert høsten 2022, og består av Senior HR-rådgiver Anette Sjuve Martinussen, markedsassistent Emma Louise Kraakenes, advokat Anders Eide Røyneberg, advokatfullmektig Anna Øygarden Ingebrigtsen, advokat Faraz Ahmed Ali, advokat Karoline Gloppen og HR-sjef Anne Therese Bogen.

Utvalgets mål er at alle som jobber i Thommessen skal glede seg til å gå på jobb fordi det er et hyggelig sted hvor man kan være hele seg.

- Å nå dette målet forutsetter både et vidt mandat og en del utprøving, men vi får god støtte fra ledelsen og har fremdeles til gode å oppleve at et forslag blir avvist, forteller Karoline.

Mangfold og inkludering er temaer som Thommessen har hatt fokus på i mange år. At firmaet nå har fått et eget mangfolds- og inkluderingsutvalg viser at det er viktig for ledelsen at dette ikke er noe som bare "blir med praten", mener Anna.

- Med det mener jeg at en viktig del av utvalgets mandat er å bidra med konkrete tiltak og aktiviteter som skal føre til bedre mangfold og inkludering, forteller hun.

Ser for seg et innholdsrikt år

Mangfolds- og inkluderingsutvalget hadde flere workshops gjennom høsten i fjor, og fortsetter med interne møter i 2023. I tillegg til å diskutere hva som rører seg innenfor mangfold og inkludering og ta opp innspill fra medarbeidere, blir disse møtene brukt til å planlegge arrangementer for året.

- I tillegg planlegger utvalget deltakelse på arenaer hvor vi kan lære mer om de temaene som er viktig innenfor vårt mandat, sier Anna.

Utvalget har allerede flere spennende planer på blokka for 2023.

- I tillegg til å markere viktige begivenheter som kvinnedagen, Pride og verdensdagen for psykisk helse, ønsker vi å invitere til et større, eksternt arrangement til høsten, forteller Karoline.

Ifølge Karoline og Anna er det å engasjere seg i kollegaene sine noe av de viktigste man kan gjøre for å lykkes med inkluderings på arbeidsplassen.

- Det er viktig å stille spørsmål og å være interessert i folk rundt seg. Det verste som kan skje er at man lærer noe nytt, forteller Anna.

At Team Thommessen består av mennesker med ulik bakgrunn, ulike ferdigheter og varierte interesser er noe man må tørre å vise, mener Karoline.

- Noen tror kanskje at du må stå på ski, samle på røde burgundere og bo på vestkanten for å høre hjemme i Thommessen. Det er overhodet ikke riktig. Så vidt vi vet ønsker alle som jobber i Thommessen et bredt mangfold, forteller Karoline, og tror på at bevisstgjøring og eksponering er et godt sted å starte.

Ønsker du å lese mer om hvordan vi jobber med mangfold, inkludering og likestilling? Ta en tur innom våre karrieresider.

Kontaktpersoner

Aktuelt