ThommessenFlow Finn folk
Firmanytt

Slik skal Heidi og mangfoldsutvalget jobbe for økt mangfold i advokatbransjen

Heidi Jorkjend

Som ny leder i Advokatforeningens mangfoldsutvalg vil Heidi fortsette arbeidet med å sikre at det er plass til ulike mennesketyper i advokatbransjen.

I flere år har Thommessen-partner Heidi Jorkjend vært medlem i Advokatforeningens mangfoldsutvalg - et utvalg for å fremme likestilling og mangfold i advokatbransjen, uavhengig av kjønn, bakgrunn og legning. Like før jul takket hun ja til å ta over jobben som leder i mangfoldsutvalget.

- Mangfoldsutvalget er en super gjeng med flinke folk fra alle deler av advokatyrket, og det er veldig gøy å jobbe sammen med dem. Tina Storsletten Nordstrøm har gjort en utrolig god jobb som leder i mange år, og det er en takknemlig oppgave å få ta over stafettpinnen, sier Heidi.

Selv ser hun på det som en unik mulighet til å engasjere seg i en viktig sak.

- Jeg mener mangfold er viktig for vår bransje - og da kan man ikke sitte på rumpa og vente på at noen andre skal gjøre noe, sier hun.

Attraktive for minoriteter

Det oppleves at det nå er konsensus om at mangfold er viktig og en verdi i seg selv, mener Heidi. Utvalgets viktigste oppgave blir nå å bidra til at viljen og ønsket om mangfold materialiserer seg i praksis.

- For advokatbransjen er det opplagt viktig å få de beste hodene. Jeg ønsker at mangfoldsutvalget skal videreføre arbeidet for at advokatbransjen både fremstår og er et sted med plass til ulike typer mennesker, med ulik bakgrunn, livssyn, legning eller funksjonsgrad. Dette betyr ikke at alle passer til å være advokat, men jeg tror ikke det er kjønn, etnisitet eller legning som avgjør dette, sier hun og legger til:

- Klarer ikke advokatbransjen å fremstå attraktiv for minoriteter, mister vi verdifull kompetanse.

Stor tro på videre positiv utvikling

Mangfoldsutvalget jobber på ulike måter - blant annet sprer de informasjon og retter søkelys på problemstillinger gjennom arrangementer, media og podcasten "Inkludert".

- Jeg oppfatter at det har vært jobbet veldig bra med mangfold i advokatbransjen, særlig de siste årene har det skjedd mye. Samtidig må vi erkjenne at vi har en vei å gå, sier Heidi.

Thommessen hadde i lang tid et kvinneutvalg, som blant annet jobbet for å få en høyere kvinneandel blant senioradvokater og partnere. Høsten 2022 ble dette erstattet av mangfolds- og inkluderingsutvalget, som skal bidra i arbeidet med å skape en arbeidsplass som fremmer likestilling og mangfold.

- Jeg har stor tro på en videre positiv utvikling der kjønnsbalansen bedres også på partnernivå. Det er ingen grunn til at vi ikke skal se samme utvikling hva gjelder andre mangfoldsparametere, fortsetter hun.

Thommessens mangfolds- og inkluderingsutvalg

I Thommessen jobber vi aktivt med mangfold og inkludering. Vi skal være en arbeidsplass der alle opplever like muligheter, og der alle skal kunne være seg selv på jobb, uavhengig kjønn, bakgrunn, legning og funksjonsgrad.

Thommessens interne mangfolds- og inkluderingsutvalg jobber med holdningskampanjer, informasjonsdeling, bevisstgjøring og arrangementer,

- At Thommessen har et eget mangfolds- og inkluderingsutvalg er et viktig signal i seg selv. Det viser at vi er en bedrift som har mangfold på agendaen og vi ønsker å ha kollegaer som er ulike. Mangfoldsutvalget gjør veldig mye bra, avslutter Heidi.

MANGFOLDSUTVALG 1

Thommessens mangfolds- og inkluderingsutvalg, bestående av Anette Sjuve Martinussen, Emma Louise Kraakenes, Anders Eide Røyneberg, Anne Øygarden Ingebrigtsen, Faraz Ahmed Ali, Karoline Gloppen og Anne Therese Bogen.

Kontaktperson

Aktuelt