ThommessenFlow Finn folk
Firmanytt

Legal tech: Kort vei fra idé til produkt med egne utviklere

Philip Wold Linkas og Paul Vik

I Thommessen jobber vi kontinuerlig med å utvikle og forbedre digitale tjenester og produkter som forenkler klientenes hverdag. Med to utviklere i teamet er det kort vei fra idé til nye produkter.

Siden etableringen av Thommessens innovasjons- og utviklingsteam i 2017, har porteføljen over produkter og tjenester utviklet for næringslivet stadig vokst. I dagens portefølje finner du alt i fra prosjektverktøy som effektiviserer til digitale databaser som gjør juridiske temaer både mer tilgjengelig og forståelig for næringslivet.

- Flere av produktene våre har blitt til etter ønsker og behov fra klient, som etterspør tjenester som kan løse problemer og forenkle hverdagen deres. Det er ekstra givende å kunne komme med en løsning på et komplekst problem som ingen ser for seg at kan bli løst, forteller Philip Wold Linkas.

Sammen med Paul Vik utgjør han innovasjons- og utviklingsteamets to utviklere som lager de digitale produktene Thommessen tilbyr næringslivet.

- I tillegg til at klientene etterspør problemløsende produkter, kan ideer til tjenester også komme fra advokater som ønsker å forbedre interne prosesser, eller fra innovasjonsteamet som har sett et behov hos klient, advokatene eller i bransjen generelt. Vi jobber proaktivt med å undersøke hvilke teknologier som er i vinden og om de kan, og ikke minst bør, anvendes hos oss, sier Philip.

Produkter tilpasset klient

Å ha egne utviklere på huset er en viktig faktor for at tjenestene Thommessen tilbyr skal tilpasses klient på best mulig måte, mener digitaliseringssjef Trine Melsether.

- Å ha egne utviklere på huset er helt avgjørende for å kunne tilby gode tjenester som treffer, både ut mot klienter og internt. Med Philip og Paul på teamet kan vi kjapt justere og teste produktene mot brukerne våre, noe som skaper en god dynamikk i produktutviklingen, forteller Trine.

Trine Melsether og Trine Cecilie Woldsdal

DIGITALISERINGSSJEF: Trine Melsether leder Thommesens innovasjons- og utviklingsteam. Sammen med advokatene utvikler teamet digitale tjenester for næringslivet.

I Thommessen er vi nysgjerrige på nye løsninger og nye måter å jobbe på. Ved å koble kunnskap og erfaring på tvers av firmaet sammen med ny teknologi, skapes det innovative løsninger med mål om å forenkle og effektivisere klientenes hverdag. Her er samspillet mellom innovasjonsteamet og advokatene helt sentral.

- Det er nyttig for begge parter å bli kjent med hverandres vinkling i et prosjekt. At advokatene er delaktige og setter av tid i utviklingsfasen, er helt avgjørende, forteller Paul, den ferskeste av Thommessens utviklere.

Et tett samarbeid gjør at innovasjonsteamet får en bedre forståelse av målet med en tjeneste og ønskene til både advokatene og klientene.

- Vi snakker sammen med advokatene om hva de ser for seg der fremme, og hva som er viktigst for klientene. Det er også givende å utvikle en tjeneste når vi ser hva advokatene ønsker å oppnå med prosjektet, og når vi hjelper dem med å lage en løsning de er stolte av, forteller Paul.

Og stolte kan både advokater og innovasjonsteamet tillate seg å være. Blant produktene som har blitt utviklet internt i Thommessen finner du blant annet Sustainability Database og ThommessenTracker. Tjenester som så langt har over 900 brukere totalt.

- Det absolutt viktigste for oss er at produktene vi produserer er nyttige for klienten. Det kan være stor forskjell fra kick-off der ideen om produktet blir presentert, til hvordan produktet ender opp til slutt. Ofte ser man nye behov og forbedringer underveis i prosessen, som kan gjøre løsningen enda mer brukervennlig og effektiv. Med tett dialog med våre advokater, som kjenner godt til klientens behov, sørger vi for å styre prosjektet i riktig retning hele veien, forteller Thommessens to utviklere.

Paul Vik

UTVIKLER: Paul Vik startet i Thommessen i 2020, etter at avdelingen han er en del av erfarte stor etterspørsel til digitale tjenester fra klienter.

Fire kategorier

Både Sustainability Database og ThommessenTracker er produkter innen kategorien kunnskapsdeling. I arbeidet med innovasjon og digitalisering jobber innovasjonsteamet og advokatene hovedsakelig innen fire kategorier, som i tillegg til kunnskapsdeling er prosjektverktøy, dokumentautomatisering og klientportal.

Philip og Paul har utviklet produkter innen alle disse kategoriene.

- De beste prosjektene er der vi er med fra start til slutt, og de er det mange av i Thommessen. Vi får med oss den gode idémyldringen i begynnelsen og ser at våre produkter blir tatt i bruk av både klienter og advokater internt, forteller Philip.

Vil du vite mer om produktene Thommessen har utviklet for næringslivet? I november i år lanserte vi helt nye digitalsider med en forenklet oversikt over våre tjenester. Ta gjerne en tur innom ved å klikke her.

ThommessenFlow

ThommessenFlow er vår digitale satsing. Det er her vi samler alle våre digitale produkter og tjenester. I vårt arbeid med innovasjon og digitalisering jobber vi hovedsakelig innen følgende kategorier:

  • Prosjektverktøy: Digitale løsninger for prosjektstyring som bidrar til tidsbesparelser og bedrer kommunikasjonsflyten.
  • Kunnskapsdeling: Juridiske temaer gjort mer tilgjengelig og forståelig for næringslivet.
  • Dokumentautomatisering: Effektiviserer prosessen med å opprette nye kontrakter gjennom standarddokumenter og skreddersydde løsninger.
  • Klientportal: En skreddersydd totaloversikt over fremdrift, kunnskapsdeling og relevant faglig innhold i prosjekter.

Kontaktperson

Aktuelt