ThommessenFlow Finn folk
Firmanytt

Julie leder nytt fagområde: - Alle som tilbyr varer og tjenester til forbrukere møter nye og strengere krav

Julie Rasmussen Solli 2

Virksomheter som tilbyr varer og tjenester til norske forbrukere risikerer både høyere bøter og omdømmetap. Thommessens team med advokater med spisskompetanse på forbruker- og markedsrett bistår nasjonale og internasjonale klienter med å holde tritt med de raskt skiftende og stadig omfattende reguleringene.

Globaliseringen og den raske utviklingen av ny teknologi har endret kjøpsvanene våre og skapt et marked i stadig utvikling. I EU har det de siste årene vært stort fokus på å styrke forbrukervernet ved å tilpasse lovgivningen til det moderne markedet. Som et resultat møter virksomheter som tilbyr varer og tjenester til norske forbrukere nye og strengere krav og økt risiko.

- EUs New Deal for Consumers har som formål å modernisere og styrke forbrukervernet. Dette arbeidet har ført til vedtakelse av flere direktiver, som nå løpende vil bli del av norsk rett. Dette er dermed et rettsområde der det stadig kommer ny lovgivning, som stiller strengere og flere krav til næringsdrivende.

Det sier advokat Julie Rasmussen Solli, som med sin erfaring fra Forbrukertilsynet er godt rustet til å lede Thommessens arbeid med forbruker- og markedsrett.

- Vi har, etter inspirasjon fra blant annet engelske forretningsadvokatfirmaer, satt sammen et team med advokater som er spesialiserte innen forbruker- og markedsrett. Det gjør at vi kan hjelpe klientene med å holde oversikt over den raskt skiftende og etter hvert omfattende reguleringen. I tillegg kan vi hjelpe virksomhetene med å forberede seg på og ligge i forkant av den raske utviklingen, sier hun.

Økt fokus på forbrukervern i EU

- Den teknologiske utviklingen har ført til en stor økning i nettbaserte transaksjoner. Vi laster ned nye apper nærmest uten å tenke oss om, deler opplysninger om oss selv, melder oss inn i kundeklubber og abonnerer ofte på flere strømmetjenester samtidig. Dette har ført til at forbrukerne i dag er tettere knyttet til markedet nå enn tidligere, forklarer Julie.

Som en respons på denne utviklingen har EU som nevnt de siste årene hatt et større fokus på vern av forbrukernes rettigheter.

- Tidligere var det nok ikke like stort fokus på forbrukervern og konsekvensene av å bryte reglene var ikke så alvorlige som de er i dag. Ikke bare risikerer virksomhetene høyere bøter nå enn tidligere, men den økende bevisstheten blant forbrukerne om egne rettigheter og også medienes fokus på forbrukerrettigheter gjør at det også er risiko for omdømmetap ved brudd på regelverket. Artiklene om juks under Black Week er et eksempel på det, fortsetter hun.

GETTYIMAGES 1174106492

Tidligere var flere gratistjenester, som gratis apper og bildetjenester, i stor grad unntatt fra regelverket. Men på grunn av den nye digitalytelsesloven som trådte i kraft fra årsskiftet har forbrukerne også rettigheter i disse tilfellene.

- Med den nye digitalytelsesloven anses det nå som betaling hvis det blir samlet inn personopplysninger utover det som er nødvendig for å levere tjenesten. Dermed er mange flere leverandører nå underlagt helt nye regelverk og forpliktelser. Derfor er det viktig for oss å håndtere de juridiske problemstillingene som er relevante for virksomheter som tilbyr varer og tjenester til norske forbrukere, fortsetter Julie.

Et tverrfaglig samarbeid

Forbruker- og markedsteamet består primært av Thommessen-advokater som har inngående kunnskap om forbruker- og markedsrett. I tillegg har teamet tilført kompetanse fra personvern og finansregulatorisk for å kunne bistå med sin kompetanse innen blant annet betalingsløsninger.

- Ved å sette sammen et tverrfaglig team er vi i stand til å tilby våre klienter helhetlig rådgivning, sier Julie, som ser frem til å fortsette arbeidet.

- Jeg synes det er spennende fordi det gir meg muligheten til å jobbe tett på klientene og håndtere praktiske problemstillinger, samt å se hvordan reglene blir fulgt i praksis. Dette er et område der det stadig skjer ting, avslutter hun.

Vår ekspertise

Teamet håndterer alle juridiske spørsmål som er relevante for virksomheter som tilbyr varer og tjenester til norske forbrukere og bistår blant annet med:

 • Rådgivning om alle aspekter ved reklame og markedsføring, som vurdering av reklamekampanjer, utsendelse av markedsføringshenvendelser og influencer marketing
 • Bistand til virksomheter som driver netthandel, for eksempel angrerett og krav til kjøps- og bestillingsprosessen
 • Veiledning om reglene for salgsmarkedsføring, herunder kravet til førpris
 • Innsamling og behandling av personopplysninger
 • Forhandlinger, inngåelse og oppfølging av leverandøravtaler, forhandleravtaler og franchiseavtaler
 • Rådgivning om ulike former for betalings- og nedbetalingsløsninger
 • Opprettelse og gjennomgang av kjøpsvilkår og personvernerklæring
 • Veiledning om forpliktelsene som følger av forbrukerkjøpsloven, digitalytelsesloven, produktansvarsloven og relatert lovgivning
 • Rådgivning om lovgivningen knyttet til lotteri og pengespill
 • Veiledning ved bruk av bærekraftpåstander i markedsføring
 • Håndtering av saker for domstolene, Forbrukertilsynet, Forbrukerklageutvalget, Markedsrådet og Matvarebransjens Faglige Utvalg

Kontaktperson