ThommessenFlow Finn folk
Fagstoff

Forbrukerrådet klager inn Amazon til Forbrukertilsynet for brudd på markedsføringsloven

Getty Images 1174418172

Forbrukerrådet mener at tjenesten Amazon Prime opererer med et manipulativt design i sin oppsigelsesprosedyre som gjør det vanskelig for forbrukerne å avslutte abonnementene sine, og har klaget inn selskapet for brudd på markedsføringslovens regler om urimelig handelspraksis. I korte trekk mener Forbrukertilsynet at oppsigelsesprosedyren er utformet på en lite klar og tydelig måte, og at den ikke ivaretar det grunnleggende prinsippet om at det skal være like enkelt for en forbruker å komme seg ut av en avtale som å tegne den i utgangspunktet.

Amazon er et av verdens største globale netthandelsselskaper, og tilbyr blant annet tjenesten Amazon Prime, der abonnentene får fordeler ved kjøp og tilgang til tjenester som Prime Music og Prime Video. Abonnement tegnes gjennom en Amazon-konto. Bakgrunnen for at Forbrukerrådet har klaget Amazon inn til Forbrukertilsynet er utformingen av prosedyren for å avslutte et Prime-abonnement. Ifølge Forbrukerrådet er Amazon Primes oppsigelsesprosedyre i strid med markedsføringslovens regler.

Forbrukerrådet har utarbeidet rapporten ‘You Can Log Out, But You Can Never Leave’, hvor Amazon Primes oppsigelsesprosedyre forklares nærmere. På bakgrunn av funnene i rapporten hevder Forbrukerrådet at Amazon bruker et manipulativt design i sin oppsigelsesprosedyre for å påvirke forbrukerne til å beholde abonnementene. Forbrukerrådet viser særlig til at oppsigelsesprosedyren består av en rekke steg som forbrukeren må klikke seg gjennom, der man gjentatte ganger må bekrefte at man ønsker å si opp abonnementet. I prosessen vil man også få opp varseltrekanter og flere ganger blir påminnet om at man mister fordeler ved å avslutte abonnementet. Forbrukerrådet mener derfor at oppsigelsesprosedyren er komplisert, lang og preget av manipulativt design, og i strid med markedsføringsloven § 6, jf. §§ 8 og 9.

Markedsføringsloven § 6 forbyr urimelig handelspraksis. Etter § 6 andre ledd kan en handelspraksis være urimelig dersom den strider mot god forretningsskikk overfor forbrukere og er egnet til å vesentlig endre en forbrukers økonomiske atferd, slik at forbrukerne treffer beslutninger de ellers ikke ville ha truffet. Videre vil en handelspraksis alltid være urimelig hvis den er villedende (markedsføringsloven §§ 7 eller 8) eller aggressiv (§ 9).

Forbrukerrådet er ikke alene om å rette søkelys mot Amazon Primes oppsigelsesprosedyre. Ifølge Forbrukerrådets nettsider har 16 forbrukerorganisasjoner i Europa og USA gått til aksjon mot Amazon på bakgrunn av rapporten ‘You Can Log Out, But You Can Never Leave’, med anmodning til de respektive forbrukertilsyn om å se nærmere på problematikken.

I Norge er det å opp til Forbrukertilsynet å vurdere om oppsigelsesprosedyren til Amazon Prime er i strid med markedsføringsloven. Dersom Forbrukertilsynet konkluderer med at Amazons praksis er lovstridig, kan det resultere i at Amazon Prime må gjøre oppsigelsespraksisen sin enklere og mer brukervennlig. Dette vil også legge føringer for andre selskapers praksis.

Vi følger utviklingen og oppdaterer saken.

Se Forbrukerrådets klage mot Amazon Prime her

Kontaktpersoner