ThommessenFlow Finn folk
Fagstoff

Tøffere tider for (eiendoms)finansiering – Hva nå?

Bygninger

Nye utfordringer som følge av krigen i Ukraina, inflasjon, byggevarekrise, og ikke minst renteoppgang er blant de store diskusjonstemaene innenfor eiendoms- og finansieringsbransjen. Etter et rekordsterkt transaksjonsår i 2021, og god aktivitet gjennom første halvår i år, er mange nå spente på veien videre.

Vi som jobber med finansiering og næringseiendom i Thommessen har jevn dialog med involverte parter for å være i forkant av hvordan dette treffer våre klienter. Vi bistår klienter med å være best mulig rustet i et mer usikkert og uforutsigbart marked. Vi gjennomgår eksisterende finansiering for å identifisere potensiell risiko – som for eksempel krav til belåningsgrad eller rentebetjeningsevne. Vi ser dette opp mot hvor sikker kontantstrømmen er, og hvilke muligheter som ligger i gjeldende leiedurasjoner, KPI, utviklingsmuligheter og andre former for urealisert potensiale.

Det er nå behov for å være tidlig ute med tanke på fremtidige refinansieringer, også fordi tilgangen på kapital via obligasjonsmarkedet er mer usikker (uavhengig av hvor lenge denne usikkerheten vil vare). Mange eiendomsbesittere har gjeld som forfaller til betaling i nær fremtid hvor finansieringen ble etablert da renten var langt lavere enn nå. Dessuten er mye gjeld som snart forfaller rentesikret på gode nivåer, som ikke lenger vil være tilgjengelige ved en refinansiering i dagens marked. Hvordan prisingseffekten av grønne lån og obligasjoner vil kunne spille inn her blir spennende å se.

Ta gjerne kontakt med oss for råd og innspill på finansiering av næringseiendom i et usikkert marked.

Kontaktpersoner