ThommessenFlow Finn folk

Thomas Frølich Advokatfullmektig Bergen

  1. Advokatfullmektig, Bergen, Thommessen

  2. Militærjurist, Forsvarets operative hovedkvarter

  1. Eksamen i Grunnleggende prosjektledelse (5 studiepoeng)
    Skema Business School

  2. Master i rettsvitenskap
    Universitetet i Bergen