ThommessenFlow Finn folk

Espen Krarup Kanvik Advokatfullmektig London

  1. Advokatfullmektig, London, Thommessen

  2. Advokatfullmektig, Oslo, Thommessen

  3. Konsulent, Finanstilsynet, Seksjon for fond og kollektive investeringer

  4. , Verdipapirforetakenes Forbund

  1. Eksamen i Grunnleggende prosjektledelse (5 studiepoeng)
    Skema Business School

  2. Master i rettsvitenskap
    Universitetet i Oslo