ThommessenFlow Finn folk

Strategisk risikorådgiving og etterlevelse

I en verden i rask endring er det viktigere enn noen gang å være klar over hvilken regulatorisk og forretningsmessig risiko virksomheten er eksponert for. Det handler om å håndtere det som skjer her og nå, men også å kunne utnytte mulighetene i å planlegge for det som kommer og samtidig være forberedt på krise.

GETTYIMAGES 862430504 1920

En verden i endring – stadig større krav til næringslivet

Teknologi, globalisering, fokus på bærekraftig utvikling og geopolitiske forhold har ført til en økning i lover og reguleringer næringslivet må overholde. I tillegg møter virksomheter i alle sektorer økende krav fra myndigheter, samarbeidspartnere, forbrukere, investorer og andre interessenter knyttet til å redusere negativ påvirkning på mennesker, samfunn og miljø.

Vi bistår klientene med å håndtere det som er kritisk her og nå, samtidig som vi også gir råd om hvordan virksomheten kan planlegge for kriser. Det handler ikke bare om å etterleve regulatoriske krav – det handler også om å være en ansvarlig samfunnsaktør.

Vår tilnærming til strategisk risikorådgiving er drevet av en proaktiv tankegang som søker å identifisere og håndtere potensielle risikoer før de oppstår. Regelverket er ikke bare begrensende, men kan også gi muligheter for virksomheter som tar strategisk smarte grep tidlig. Vi bistår styrer og toppledelse med å ta proaktive skritt for å minimere usikkerhet, beskytte verdier, bevare omdømmet og oppnå bærekraftig suksess på lang sikt.

Et velfungerende næringsliv i en verden i endring

Vår tilnærming

  • Vurdere og identifisere

    Vi vurderer virksomhetens samlede risikoeksponering og hvordan det jobbes med risikohåndtering i dag. Hvilke områder er det størst risiko knyttet til? Hvilke fordeler kan oppstå som et resultat av en proaktiv tilnærming?

  • Håndtere – her og nå

    Vi bistår med å håndterere regulatorisk og forretningsmessig risiko her og nå. Hvordan kan virksomheten best overholde gjeldende regelverk og møte forventninger fra myndigheter, kunder og samarbeidspartnere?

  • Ligge i forkant

    Vi har blikket rettet fremover og hjelper virksomheten med å ligge i forkant. Hvordan påvirker regulatoriske endringer risikobildet? Hvordan forberede seg på – og planlegge for – en krise? Er det noen potensielle muligheter som kan utnyttes til virksomhetens fordel?

Vi tar utgangpunkt i klientens behov

I arbeidet med strategisk risikorådgiving og etterlevelse er vi opptatt av å tilpasse vår rådgiving til den enkelte virksomhets behov. Vi bistår med strategisk risikorådgivning innen alle relevante områder, og med Thommessens spisskompetanse i bredden vil vi alltid koble på den riktige ekspertisen.

Aktuelt

Teamet