ThommessenFlow Finn folk

Vilde Helliesen Ueland Senior Associate Advokat

  1. Senior Associate, Thommessen

  2. Advokatbevilling, Thommessen

  3. Associate, Thommessen

  4. Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS

  1. Master i rettsvitenskap
    Universitetet i Bergen

  2. Bachelor i rettsvitenskap
    Universitetet i Stavanger