ThommessenFlow Finn folk

Trine Vabø Senioradvokat Advokat

Trine jobber med arbeidsrett og bistår internasjonale og nasjonale selskaper med rådgivning knyttet til virksomhetsoverdragelser, restruktureringsprosesser og utstasjonering av arbeidstakere. Trine bistår også selskaper med kollektiv arbeidsrett, herunder tariffrettslige spørsmål. Videre bistår hun selskaper i alle stadier i arbeidssaker fra ansettelse til arbeidsforholdets opphør, herunder prosedering av arbeidsrettssaker for domstolene.
  1. Senioradvokat, Stavanger, Thommessen

  2. Fast advokat, Stavanger, Thommessen

  3. Advokatfullmektig og advokat, Kluge Advokatfirma

  4. Advokatfullmektig, TP Advokatfirma DA

  5. Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Schjødt

  1. Master i rettsvitenskap
    Universitetet i Bergen