ThommessenFlow Finn folk

Svein Aage Valen Partner Bergen

Svein Aage er tilknyttet vår avdeling for Entreprise. Han arbeider ved vårt Bergenskontor. Svein Aage har prosedert en rekke større entreprisesaker for både de ordinære domstoler og for voldgiftsdomstoler. Han har også prosedert en rekke større og profilerte straffesaker innenfor områdene økonomisk kriminalitet, skatt, miljøkriminalitet og foretaksstraff etter arbeidsulykker. Svein Aage har bred erfaring fra rådgivning overfor så vel store, private klienter som offentlige virksomheter.
 1. The Legal 500
  Recommended Lawyer, Dispute Resolution

  "Svein Aage Valen has been outstanding in handling criminal cases in fisheries."

 2. The Legal 500
  Recommended Lawyer, Construction

 1. Møterett for Høyesterett,

 2. Partner, Bergen, Thommessen

 3. Advokatfullmektig, Bergen, Thommessen

 4. Advokatbevilling,

 5. Advokat, Den norske Bank ASA, Juridisk avdeling

 6. Politiadjutant, Bergen politikammer, Avdeling for økonomisk kriminalitet

 1. Eksamen i Grunnleggende prosjektledelse (5 studiepoeng)
  Skema Business School

 2. Cand jur
  Universitetet i Bergen