ThommessenFlow Finn folk

Øyvind Dehli Specialist Counsel Oslo

Øyvind har betydelig erfaring med behandling av større konkursboer, restrukturering herunder både rettslige og utenrettslige gjeldsforhandlinger og andre insolvensrelaterte problemstillinger. Han har bistått ved en rekke større internasjonale restruktureringer, både på bank og selskapssiden og oppnevnes jevnlig som bostyrer. Øyvind bistår også klienter overfor selskaper i betalingsvansker og mot konkursboer. Øyvind har også bred erfaring knyttet til pant, tvangsinndrivelse mv. og bistår et bredt spekter av klienter, herunder også banker, i denne forbindelse.
 1. Specialist Counsel, Thommessen

 2. Senioradvokat, Oslo, Thommessen

 3. Fast advokat, Oslo, Thommessen

 4. Advokatfullmektig, Oslo, Thommessen

 5. Advokat, Bankklagenemnda

 6. Dommerfullmektig, Oslo byfogdembete

 7. Advokatfullmektig, Bankklagenemnda

 8. Førstekonsulent, Utlendingsnemnda

 1. Eksamen i Grunnleggende prosjektledelse (5 studiepoeng)
  Skema Business School

 2. Cand jur
  Universitetet i Oslo

 3. Mellomfag i statsvitenskap
  Universitetet i Oslo