ThommessenFlow Finn folk

Morten Damm Advokatfullmektig Advokatfullmektig

Morten bistår norske og internasjonale klienter med tvisteløsning og rådgivning innenfor hele det arbeidsrettslige spekteret, herunder ved blant annet ansettelse, nedbemanning, oppsigelse og avskjed. Han har også erfaring med varslingssaker.
  1. Advokatfullmektig, Oslo, Thommessen

  2. Trainee, Den norske FN-delegasjonen i New York, Utenriksdepartementet

  1. Master i rettsvitenskap
    Universitetet i Bergen