ThommessenFlow Finn folk

Marte Fossan Tingstad Managing Associate Advokat

Marte arbeider hovedsakelig med prosjekter innenfor fornybar energi og infrastruktur. Hun har omfattende erfaring med transaksjoner og alle faser for utvikling av kraftutbyggingsprosjekter. Marte har i tillegg lang erfaring med rettighetserverv og erverv av fremføringsrettigheter for kritisk infrastruktur, inkludert ekspropriasjons- og skjønnssaker, samt generell regulatorisk rådgivning.

Marte bistår også med tvisteløsning innenfor energisektoren.
 1. Managing Associate / Advokat, Oslo, Thommessen

 2. Senior Associate / Advokat, Oslo, Thommessen

 3. Advokatbevilling

 4. Senior Associate / Advokat, London, Thommessen

 5. Associate, Oslo, Thommessen

 1. Eksamen i Grunnleggende prosjektledelse (5 studiepoeng)
  Skema Business School

 2. Utvekslingsopphold
  The University of Queensland

 3. Master i rettsvitenskap
  Universitetet i Bergen