ThommessenFlow Finn folk

Karin Johanne Nordby Associate Advokatfullmektig

Karin Johanne arbeider hovedsakelig med konkurranserett, statsstøtte, offentlige anskaffelser og annen EU/EØS-rett.
 1. Advokatfullmektig, Oslo, Thommessen

 2. Stipendiat, Stortingets utredningsseksjon

 3. Vitenskapelig assistent, Senter for europarett, Universitet i Oslo

 4. Praktikant, Norges institusjon for menneskerettigheter

 5. Arbeidsgruppeleder, Universitetet i Bergen

 6. Praktikant ved den norske ambassaden i Ankara, Utenriksdepartementet

 1. Eksamen i Grunnleggende prosjektledelse (5 studiepoeng)
  Skema Business School

 2. Master i rettsvitenskap
  Universitetet i Oslo


 3. Universitetet i Bergen