ThommessenFlow Finn folk

Julie Basedow Ameln Fast advokat Oslo

Julie jobber hovedsakelig med offentligrettslige og privatrettslige problemstillinger knyttet til produksjon, overføring og omsetning av fornybar energi. I tillegg bistår hun norske og internasjonale selskaper i forbindelse med fusjoner og oppkjøp innenfor sitt fagområde. Hun har omfattende erfaring med lånefinansiering.
 1. Fast advokat, Oslo, Thommessen

 2. Advokatfullmektig, Oslo, Thommessen

 1. Eksamen i Grunnleggende prosjektledelse (5 studiepoeng)
  Skema Business School

 2. General course
  London School of Economics and Political Science

 3. Master i rettsvitenskap
  Universitetet i Bergen