ThommessenFlow Finn folk

Jørgen Wist Adde Advokatfullmektig Oslo

Jørgen jobber hovedsakelig med skatterettslige spørsmål av nasjonal og internasjonal karakter.
  1. Advokatfullmektig, Oslo, Thommessen

  2. Advokatfullmektig, Deloitte Advokatfirma AS

  1. Master i rettsvitenskap
    Universitetet i Oslo