ThommessenFlow Finn folk

Espen Breiteig Associate Advokatfullmektig

Espen bistår norske og internasjonale klienter med rådgivning innenfor hele det arbeidsrettslige spekteret, herunder ved blant annet ansettelse, nedbemanning, oppsigelse og avskjed. Han arbeider også med generell tvisteløsning, og bistår både private selskaper og offentlige klienter.
  1. Associate, Thommessen

  2. Mastergradsstipendiat, Thommessen

  3. Thommessen Akademiet, Thommessen

  4. Trainee, Thommessen

  5. Trainee, Thommessen

  6. Trainee, Advokatfirmaet Schjødt

  7. Arbeidsgruppeleder, Universitetet i Bergen

  1. Master i rettsvitenskap
    Universitetet i Bergen