ThommessenFlow Finn folk

Emilie Peluffo Gulbrandsen-Dahl Advokatfullmektig Advokatfullmektig

Emilie er tilknyttet vår avdeling for tvisteløsning og prosedyre. Hun bistår norske og internasjonale klienter i tvister for de alminnelige domstolene og i voldgift. Emilie har tatt sin mastergrad i rettsvitenskap ved Universitet i Bergen, og en LLM-grad i internasjonal tvisteløsning ved King's College i London.
 1. Advokatfullmektig, Oslo, Thommessen

 2. Mastergradsstipendiat, Thommessen

 3. Trainee, Arntzen de Besche

 4. Trainee, Kluge

 5. Trainee, Arntzen de Besche

 6. Arbeidsgruppeleder, Juridisk Fakultet ved Universitetet i Bergen

 1. LLM
  King's College London

 2. Master i rettsvitenskap
  Universitetet i Bergen