ThommessenFlow Finn folk

Charlotte Heberg Trondal Specialist Counsel Advokat

Charlotte arbeider med et bredt spekter av problemstillinger innen regulatorisk vassdrags- og energirett, herunder offentligrettslig regulering av nettvirksomhet. Hun har omfattende erfaring fra saker knyttet til fremføringsrettigheter for infrastruktur, både i forbindelse med ekspropriasjon og skjønn, samt løpende rådgivning knyttet til relevante rammebetingelser.
 1. Specialist Counsel, Oslo, Thommessen

 2. Seniorrådgiver, Olje- og energidepartementet

 3. Senioradvokat, Oslo, Thommessen

 4. Senioradvokat, Kluge

 5. Fast advokat, Oslo, Thommessen

 6. Advokatfullmektig, Oslo, Thommessen

 7. Dommerfullmektig, Oslo Byfogdembete

 8. Advokatfullmektig, Oslo, Thommessen

 9. Advokatfullmektig, Rime Advokatfirma

 10. Vitenskapelig assistent, Universitetet i Oslo, Nordisk institutt for sjørett

 1. Cand jur
  Universitetet i Oslo