ThommessenFlow Finn folk

Bianca Bratsberg Advokatfullmektig Oslo

Bianca bistår norske og internasjonale selskaper i forbindelse med fusjoner og oppkjøp, kapitalmarkedstransaksjoner, samt generell selskapsrettslig rådgivning.
  1. Advokatfullmektig, Oslo, Thommessen

  1. Eksamen i Grunnleggende prosjektledelse (5 studiepoeng)
    Skema Business School

  2. Utvekslingsopphold
    University of Lucerne

  3. Master i rettsvitenskap
    Universitetet i Oslo