ThommessenFlow Finn folk

Strategisk risikorådgiving og etterlevelse

I en verden i rask endring er det viktigere enn noen gang å være klar over hvilken regulatorisk og forretningsmessig risiko virksomheten er eksponert for. Vi bistår med å håndtere det som er kritisk her og nå, samtidig som vi gir råd om hvordan virksomheten kan utnytte mulighetene som ligger i å planlegge for det som kommer.

Teknologi, globalisering, fokus på bærekraft og geopolitiske forhold har ført til en økning i lover og reguleringer næringslivet må overholde. I tillegg møter virksomheter i alle sektorer økende krav fra myndigheter, samarbeidspartnere, forbrukere, investorer og andre interessenter knyttet til å redusere negativ påvirkning på mennesker, samfunn og miljø.

Strategisk risikorådgiving handler om å identifisere, vurdere og håndtere regulatorisk og forretningsmessig risiko som kan påvirke virksomhetens evne til å oppnå sine strategiske mål. Vi bistår styrer og toppledelse med å ta proaktive skritt for å minimere usikkerhet, beskytte verdier, bevare omdømmet og oppnå bærekraftig suksess på lang sikt. Det handler ikke bare om å etterleve regulatoriske krav – det handler også om å være en ansvarlig samfunnsaktør.

Vi bistår med strategisk risikorådgivning innen alle relevante områder. Med Thommessens spisskompetanse i bredden vil vi alltid koble på den riktige ekspertisen innen områder som blant annet:

 • Sikkerhetsrådgiving
 • Anti-korrupsjon, anti-hvitvasking og annen økonomisk kriminalitet
 • Sanksjoner og eksportkontroll
 • Krisehåndtering, tvisteløsning og gransking
 • Forbruker og marked
 • Sektorregulatorisk rådgiving
 • Konkurranserett og offentlige anskaffelser
 • Bærekraftig finans
 • Klimarisiko og klimasøksmål
 • Næringsliv og menneskerettigheter
 • Cybersikkerhet
 • Personvern

Spotlight

Strategisk risikorådgiving og etterlevelse

I en verden i rask endring er det viktigere enn noen gang å være klar over hvilken regulatorisk og forretningsmessig risiko virksomheten er eksponert for. Det handler om å håndtere det som skjer her og nå, men også å kunne utnytte mulighetene i å planlegge for det som kommer og samtidig være forberedt på krise.

Les mer
GETTYIMAGES 862430504 1920

Teamet

Aktuelt