ThommessenFlow Finn folk

Handel og service

Thommessen kjenner handel- og servicesektorens behov godt og tilbyr kostnadseffektiv bistand tilpasset klientenes praktiske og kommersielle behov.

Thommessen har langvarig erfaring med å bistå norske og internasjonale aktører innen handel og service, bl.a. med leverandøravtaler, forhandleravtaler, franchiseavtaler, varemerkerett, markedsføringsrett, reklamasjoner, garantisaker, arbeidsrett, skatterett og andre løpende driftsmessige forhold.

Thommessen er et fullservice forretningsadvokatfirma, noe som innebærer at vi kan tilby våre kunder høykvalitets bistand innen alle forretningsjuridiske områder. Vi bistår med avtaleforhandlinger, avtaleinngåelse, tolkning og oppfølgning av kontrakter og avtaleverk, og oppsigelser og omorganiseringer av forhandlernettverket. Vi gir råd om forvaltning av immaterielle rettigheter, markedsføringsrett, håndtering av reklamasjoner og tvister, og alle typer driftsmessige forhold. Vår bistand omfatter også myndighetskrav og vurderinger av produktsikkerhet og produkttilbakekall.

I tillegg til våre dyktige medarbeidere, brede juridiske erfaring og bransjekunnskap har vi et særlig konkurransefortrinn i vår omfattende, egenutviklede database med kontrakts- og dokumentmaler innenfor de fleste aktuelle områder. Databasen er bygget opp gjennom mange år og ajourholdes og videreutvikles av meget erfarne advokater. Kontraktsmalene gir et svært godt utgangspunkt for å skreddersy kontrakter og andre dokumenter for de aktuelle situasjoner basert på gjennomtenkte og tidligere utprøvde dokumenter.

Teamet

Aktuelt