Hopp til innhold

Finansregulatorisk

Finanskrisen utfordret tilliten til finansinstitusjoner og verdipapirforetak verden over. For å motvirke dette har myndighetene vedtatt omfattende tiltak som styrker den offentlige reguleringen av banker, verdipapirforetak og forsikringsselskaper. 

Det er få signaler om at reguleringen av finansmarkedene vil avta i tiden som kommer. 

Thommessen var et av de første advokatfirmaene som etablerte ”finansregulatorisk” som et eget kompetanseområde. Vi bistår med alle spørsmål knyttet til overholdelsen av regulatoriske krav: utforming av konsesjonssøknader, rådgivning om løpende virksomhet og bistand i forbindelse med tilsyn fra Finanstilsynet.

Våre advokater har bred praktisk erfaring både fra arbeid med lovgivning, rådgivning av store klienter innen finansbransjen og store konsesjonssaker. I tillegg har vi utstrakt erfaring med tilpasning til nye rammevilkår fra EU innenfor bank, forsikring, fondsforvaltning og verdipapirhandel.