ThommessenFlow Finn folk

Compliance og gransking

De siste tiårene har flere alvorlige kriser rystet tilliten til næringslivet både i Norge og internasjonalt. Myndighetene har som en følge av dette fått økt vilje og evne til å regulere og sanksjonere privat sektor, og en naturlig konsekvens av denne utviklingen har vært et økt fokus på compliance og risikohåndtering i næringslivet.

Thommessen har over tid utviklet en omfattende kompetanse og erfaring innen compliance, og bistår i dag et bredt spekter av norske og internasjonale virksomheter med å håndtere compliance-utfordringer innen områder som blant annet anti-korrupsjon, internasjonale sanksjoner, eksportkontroll, menneskerettigheter, anti-hvitvasking og terrorfinansiering.

Vi bistår klienter i en rekke bransjer med risikoanalyse, håndtering av transaksjonsrisiko, håndtering av tredjeparter gjennom integrity due diligence (IDD), tvisteløsning i forbindelse med konflikter som oppstår som følge av compliance-hendelser med mer. Skreddersydd for virksomheten og dens risikoprofil utarbeider vi compliance-manualer, kursopplegg, rutiner for internkontroll og andre forbyggende tiltak. Vi har i tillegg lang erfaring med å bistå klienter i blant annet søknadsprosesser, lisensprosesser og annen myndighetskontakt.

Vårt compliance-team har utstrakt erfaring med krisesituasjoner, både før problemet blir offentlig kjent og når myndighetene banker på døren. Vi bistår jevnlig selskaper som blir utsatt for myndighetskontroll og etterforskning av myndigheter som Økokrim, Utenriksdepartementet og PST (Politiets Sikkerhetstjeneste), og har løpende bistått siktede selskaper ved flere av de største Økokrim-sakene i Norge.

Teamet