ThommessenFlow Finn folk
-
Klienter

Frokostseminar | Hvordan få fart på havvindsatsingen i Norge?

Havvind
Påmelding
Påmeldingsfrist
Pris
Gratis
- , Ruseløkkveien 38, Oslo

Deep Wind Offshore og Thommessen har gleden av å invitere til frokostseminar i Thommessens nye lokaler i VIA i Oslo. Vi ønsker å etablere en faglig møteplass med aktuelle temaer relatert til utviklingen av havvind i Norge.

Norsk sokkel har noen av verdens beste og mest stabile vindressurser. Havvind kan skape titusenvis av nye arbeidsplasser langs hele kysten i Norge. De teknologiske løsningene finnes og blir i dag satt ut i livet rundt i verden. Interessen for havvind globalt er enorm og flere land melder seg på i kampen om utbygginger. Norge og norsk industri har gode forutsetninger for å ta en posisjon i et kraftig voksende havvindmarked, men skal vi lykkes må vi komme i gang nå.

Tema for frokostmøtet vil være hvordan vi kan få fart på havvindsatsingen i Norge, og hva som skal til for å redusere tiden fra utlysning av de første områdene på Utsira Nord og Sørlige Nordsjø II til byggestart på norsk sokkel.

Seminaret blir også streamet, og du kan i registreringen angi om du ønsker å delta digitalt eller fysisk. Seminaret er gratis.

Agenda

 • 08:00 - 08:30: Registrering, kaffe og enkel frokostservering
 • 08:30 - 08:50: Konsesjonsprosessen som styringsverktøy – målsetninger og muligheter
  Konsesjonsprosessen skal sikre at samfunnets interesser ivaretas i prosjektene, herunder at prosessen foregår på en effektiv og rettssikker måte. Hvilke muligheter ligger i konsesjonsprosessen for en raskere realisering av prosjektene?

  Bendik Christoffersen og Ole Christoffer Ellingsen // Thommessen
 • 08:50 - 09:10: Fart, ambisjon og skala – veien til et nytt norsk havvindeventyr
  Skal vi lykkes med å gjøre Norge til en havvindnasjon er det behov for klare ambisjoner. Havvind- og øvrig leverandørindustri trenger forutsigbarhet, og det må legges opp til prosjekter av størrelse og jevnlig utbygging. Hvordan kan vi utvikle prosjekter i et raskt tempo, samtidig som man ivaretar viktig sameksistens med andre næringer og interessenter?

  Knut Vassbotn // Deep Wind Offshore
 • 09:10 - 09:20: Kaffepause
 • 09:20 - 09:40: Hva kan havvind lære fra landbasert vindkraftutvikling?
  Utbygging av landbasert vind har vist at det tar lang tid fra prosjektidé til anlegg settes i drift. Mye av grunnen til dette er omfattende krav til utredninger og lange hørings- og klageprosesser. I tillegg gjennomføres prosessene i en gitt rekkefølgene. Hvordan kan havvindprosjektene realiseres raskere ved å samkjøre undersøkelser og gjennomføre prosesser parallelt?

  Silje Aunehaugen // Multiconsult
 • 09:40 - 10:00: Avslutning og mingling for de som deltar fysisk

Kompetanseområde

Foredragsholdere

 • Bendik Christoffersen, Partner

  Bendik jobber med problemstillinger innen fornybar energi, og fokuserer særlig på konsesjonslovgivning, selskapsorganisering, transaksjoner, skatt og kraftverksbeskatning. Han yter også generell forretningsjuridisk bistand til fornybar-bransjen, som han kjenner svært godt gjennom arbeid med alle faser i kraftutbyggingsprosjekter. Bendik høster stadig anerkjennelse i internasjonale kåringer og ble blant annet kåret til "Lawyer of the Year" innen energirett i Best Lawyers' 2016-2017.

 • Ole Christoffer Ellingsen, Senioradvokat

  Ole Christoffer bistår med løpende rådgivning, tvisteløsning og transaksjoner innenfor følgende områder:

  Fornybar energi og infrastruktur
  - energikonsern,
  - strømnettselskaper,
  - vannkraftprodusenter,
  - vindkraftprodusenter,
  - fjernvarmeselskaper,
  - fiberselskaper.

  Kraftkrevende industri
  - aluminiumsprodusenter,
  - datasentre,
  - hydrogenfabrikker,
  - batterifabrikker.

  Næringseiendom
  - boligutvikling,
  - næringslokaler,
  - logistikkeiendommer mv.

  Ole Christoffer har i tillegg omfattende erfaring med saker knyttet til fremføringsrettigheter for kritisk infrastruktur, særlig fra ekspropriasjons- og skjønnssaker, samt i forbindelse med løpende rådgivning knyttet til rammebetingelser for eksisterende infrastruktur. Ole Christoffer var vitenskapelig assistent ved Universitetet i Oslo før han begynte i Thommessen etter å skrevet avhandling innenfor miljørettsfeltet.

 • Bilde av Knut Vassbotn, CEO, Deep Wind Offshore

  Knut Vassbotn, CEO, Deep Wind Offshore

  Knut Vassbotn leder havvindselskapet Deep Wind Offshore. Vassbotn har mer enn 20 års erfaring fra energi sektoren, og har blant annet hatt ledende posisjoner i Aker Solutions og Aker Offshore Wind. Vassbotn har vært med på utviklingen av noen av verdens første flytende havvind parker i US, Korea og Scotland og er opptatt av å gjøre havvind til en kommersiell suksess også i Norge. Vassbotn er styremedlem i Norwegian Offshore Wind Cluster og har verv i organisasjoner i Norge og internasjonalt.

 • Bilde av Silje Aunehaugen, seksjonsleder vindkraft, Multiconsult

  Silje Aunehaugen, seksjonsleder vindkraft, Multiconsult

  Silje har jobbet med fornybar energi i over 15 år. Siden august 2016 har hun ledet Multiconsults vindkraftseksjon. Her har hun bl.a. hatt ansvaret for rammeavtalen med Fosen vind, og koordinert Multiconsults oppdrag innenfor vindkraft i alle prosjektfaser. Multiconsult har vært involvert i majoriteten av de norske vindkraftprosjektene det siste tiåret, og har bygget seg opp til å bli den fortrukne rådgiveren innen landbasert vind i Norge.