ThommessenFlow Finn folk
-
Klienter

Anbud365-dagen

Anbud365 dagen 2
Pris
1650
- , Oslo Kongressenter, Oslo

Som samarbeidspartner med Anbud365, gleder vi oss til å ønske deg velkommen til Anbud 365-dagen!

Anbud365-dagen arrangeres i år for femte gang, og er en gylden mulighet til å øke kompetansen innen offentlige anskaffelser – enten du jobber på kjøper- eller leverandørsiden.

Som samarbeidspartner med Anbud365 vil Thommessen bidra med praktiske tips og råd knyttet til hva som er et unormalt lavt tilbud, og hvordan håndtere dette. Programmet er fortsatt under utarbeidelse, men her er noe av det du kan vente deg:

 • Hva er et unormalt lavt tilbud og hvordan håndtere dem? (Thommessen)
 • Miljøkrav og -kriterier i offentlige anskaffelser (Simonsen Vogt Wiig)
 • Avlysning og krav om erstatning i lys av nyere praksis (Grette)
 • Ifølge anskaffelsesregelverket kan forhandlingene gjelde alle sider ved tilbudet. Hva innebærer egentlig dette i praksis? (Wikborg Rein)
 • Skjerpede miljøkrav og Norgesmodellen – arbeidet med «beste praksis» for kontraktsoppfølging er i gang for fullt (Direktoratet for forvaltning og økonomistyring)
 • AI og offentlige anskaffelser – bruk av og anskaffelse av AI (Høyskolen i Kristiania)

Mer informasjon om programmet og påmelding finner du her: https://anbud365.pameldingssystem.no/anbud365-dagen-15-juni-2023

Kompetanseområde

Foredragsholdere

 • Wenche Sædal, Partner Advokat

  Partner Wenche Sædal har arbeidet i Thommessen siden 2012. Hun har over 12 års erfaring med arbeid innenfor offentlige anskaffelser, statsstøtte, EU/EØS- og konkurranserett mv.

  Wenche har bred og langvarig erfaring med offentlige anskaffelser, både for oppdragsgivere og leverandører. Wenche har også i mange år vært nøkkelrådgiver innenfor anskaffelser for en rekke private foretak som er underlagt anskaffelsesregelverket (forsyningsforskriften). Wenche har ført en rekke anskaffelsessaker for KOFA og for domstolene, både forføyningssaker og erstatningssaker.

  Wenche ble utnevnt som medlem av KOFA i 2023.