ThommessenFlow Finn folk
-
Klienter

Anbud365-dagen

Anbud365 dagen 2
Påmelding
Pris
1650
- , Oslo Kongressenter, Oslo

Som samarbeidspartner med Anbud365, gleder vi oss til å ønske deg velkommen til Anbud 365-dagen!

Anbud365-dagen arrangeres i år for femte gang, og er en gylden mulighet til å øke kompetansen innen offentlige anskaffelser – enten du jobber på kjøper- eller leverandørsiden.

Som samarbeidspartner med Anbud365 vil Thommessen bidra med praktiske tips og råd knyttet til hva som er et unormalt lavt tilbud, og hvordan håndtere dette. Programmet er fortsatt under utarbeidelse, men her er noe av det du kan vente deg:

 • Hva er et unormalt lavt tilbud og hvordan håndtere dem? (Thommessen)
 • Miljøkrav og -kriterier i offentlige anskaffelser (Simonsen Vogt Wiig)
 • Avlysning og krav om erstatning i lys av nyere praksis (Grette)
 • Ifølge anskaffelsesregelverket kan forhandlingene gjelde alle sider ved tilbudet. Hva innebærer egentlig dette i praksis? (Wikborg Rein)
 • Skjerpede miljøkrav og Norgesmodellen – arbeidet med «beste praksis» for kontraktsoppfølging er i gang for fullt (Direktoratet for forvaltning og økonomistyring)
 • AI og offentlige anskaffelser – bruk av og anskaffelse av AI (Høyskolen i Kristiania)

Mer informasjon om programmet og påmelding finner du her: https://anbud365.pameldingssystem.no/anbud365-dagen-15-juni-2023

Kompetanseområde

Foredragsholdere

 • Wenche Sædal, Partner Advokat

  Wenche har mange års erfaring innen konkurranserett, compliance, offentlige anskaffelser og generell forvaltningsrett. Hun har vært involvert i en rekke konkurranserettslige etterforskningssaker og større fusjoner/oppkjøp, både nasjonalt og internasjonalt. Wenche var ansatt i Konkurransetilsynet før hun begynte i Thommessen. Hun har også betydelig erfaring med compliance-arbeid, herunder utarbeidelse og implementering av compliance-program i bedrifter og gjennomføring av self cleaning. Hun bistår både oppdragsgivere og leverandører med anskaffelsesrettslige spørsmål, og har særlig erfaring med anskaffelser innenfor kollektivtransportsektoren (buss, ferge, jernbane, hurtigbåt mv.), bygge- og anleggssektoren, samt forsyningssektorene (nett, varme mv.). Wenche er en del av Thommessens faggruppe for bærekraft, og rådgir både oppdragsgivere og leverandører om bærekraftige leveranser.

 • Eivind J. Vesterkjær, Partner Advokat

  Eivind arbeider særlig med konkurranserett (herunder fusjonskontroll), offentlige anskaffelser, statsstøtte, regulatoriske spørsmål, sikkerhetslovens regler om eierskapskontroll og generell forretningsjuridisk rådgivning. Han har erfaring fra en rekke sektorer og bransjer, herunder teknologi og telekom, finans, shipping, energi, legemidler og bioteknologi og varehandel. Eivind er i en årrekke blitt rangert blant Norges fremste advokater innen konkurranserett og offentlige anskaffelser i internasjonale kåringer. The Legal500 2022 siterer klienter som uttaler at Eivind "has very high integrity, and puts our interests as a client first like few other lawyers do. His ability to provide sound legal advice applied to our business is second to none. Also, he is a genuinely pleasant person to work with." Eivind er medlem av Advokatforeningens lovutvalg for Europa- og konkurranserett.