ThommessenFlow Finn folk
Studentnytt

Wenche om å jobbe med offentlige anskaffelser: - Får være en del av samfunnsutviklingen

Team offentlige anskaffelser

Wenche Sædal jobber innenfor EU/EØS- og konkurranserett, og har bred erfaring med offentlige anskaffelser, både for oppdragsgivere og leverandører. Hun har også i mange år vært nøkkelrådgiver innenfor anskaffelser for en rekke private foretak som er underlagt anskaffelsesregelverket.

I 2012 startet hun som advokatfullmektig i Thommessen, etter fire år i Konkurransetilsynet.

– Jeg begynte å lure på hva annet som fantes der ute, og da muligheten for å begynne i Thommessen dukket opp, tenkte jeg "hvorfor ikke?", sier Wenche, som legger til at det kunne være interessant å prøve seg på den andre siden av bordet.

Wenche begynte i Thommessen for å jobbe med konkurranserett, men det tok ikke lang tid før hovedfokuset skiftet til offentlige anskaffelser.

– Offentlige anskaffelser er et utfordrende rettsområde med mye gøy jus, høyt tempo og stadig rettsutvikling, store – og ofte samfunnskritiske – verdier i omløp. Jeg valgte å fordype meg i det fordi det var svært interessant, men også fordi jeg ville være med på å profilere og videreutvikle Thommessen på området, fortsetter hun.

KOFA-medlem

Wenche har i flere år ført anskaffelsessaker for Klagenemda for offentlige anskaffelser (KOFA) og for domstolene, både forføyningssaker og erstatningssaker.

I 2023 ble hun også utnevnt som KOFA-medlem. KOFA har som oppgave å behandle klager fra leverandører som mener de har blitt behandlet urettferdig eller i strid med reglene i anskaffelsesprosessen. Dette kan inkludere brudd på prinsipper som konkurranse, likebehandling, gjennomsiktighet og forutberegnelighet.

– Jeg ønsket å bli en del av KOFA på grunn av den faglige utviklingen, da det gir meg muligheten til å sette meg ned med faget på en helt annen måte, samt bruke kunnskapen jeg har tilegnet meg gjennom årene. Det blir spennende å få være med på å videreutvikle et rettsområde jeg brenner for, sier hun.

Wenche skal i første omgang være KOFA-medlem i en fireårsperiode.

Wenches beste tips til studenter som ønsker å bli partner

  • Gjør noe annet enn å bare studere. Det er kjempe viktig å erverve evnen til å jobbe i team, slik at du er rustet for arbeidslivet etter studiet. En deltidsjobb ved siden av studiet er en uvurderlig erfaring.

Mentor for kvinner i advokatbransjen

I 2018 var Wenche deltaker på det første mentorprogrammet for kvinner i advokat- og revisjonsbransjen – et program som skal bidra til at flere kvinner tar ledende stillinger i bransjen.

I 2022 hadde hun selv rollen som mentor.

– Jeg opplever at kjønnsmangfoldet i forretningsadvokatbransjen blir bedre og bedre, og det er positivt siden ulike hoder gir det beste svaret. Det er mange kvinner på jussen, og vi er nødt til å være like attraktive for de som for menn, dersom vi skal ha de beste hodene, sier hun.

Partneren mener det er viktig å vise at det er mulig å nå langt, selv om man er i forskjellige livsfaser.

– Det er ingen hemmelighet at det å være forretningsadvokat ikke er en "åtte-til-fire-jobb". Vi har imidlertid en fleksibilitet få andre yrker har, i tillegg til at mye av arbeidet foregår på Teams. Det gjør det mindre problematisk å ha småbarn i barnehage eller skole, noe jeg selv har, sier Wenche.

Hun påpeker videre at teknologien forenkler samarbeidet på tvers av kontorer. Blant annet leder hun Thommessens anskaffelsesteam fra kontoret i Bergen, selv om hovedandelen av teamet sitter i Oslo og teamet også har en medarbeider i Stavanger. Hun har også fadderansvar for advokatfullmektiger på alle våre kontorer.

Fleksibilitet

Det beste med å være forretningsadvokat er ifølge Wenche fleksibiliteten – og at du får bruke en stor del av deg selv.

– For eksempel får jeg lov til å jobbe med juridisk spennende utfordringer, lede og drive med personalutvikling, markedsføring og holde foredrag. I tillegg er man tett på klienter, som gjør at du lærer mye om de og deres bransje, sier Wenche før hun avslutter:

– Det beste med å jobbe med offentlige anskaffelser er at man er en del av samfunnsutviklingen, gjennom store og ofte kritiske anskaffelser. Det å gå rundt i byen og tenke at man har fått lov til å være en del av prosessen som ledet til oppføring av det bygget, den tunnelen eller det innovative datasystemet, er givende. Offentlige anskaffelser er et veldig konkret rettsområde å jobbe med – og det er gøy.

Kontaktperson