ThommessenFlow Finn folk
Firmanytt

Thommessen inngår langvarig samarbeid med YoungFish

Youngfish grunnrenteskatt5

Gjennom en nasjonal samarbeidsavtale med YoungFish ønsker Thommessen å bidra til å skape en arena for idémyldring og læring på tvers av sjømatnæringen.

YoungFish er en uavhengig nettverksorganisasjon for unge under 40 som jobber i eller har tilknytning til sjømatnæringen, og tilbyr en sosial og faglig møteplass på tvers av yrker, selskaper og geografi.

Organisasjonen har over 2600 medlemmer, drives på frivillig basis og støttes økonomisk av et bredt utvalg aktører. Fra oktober 2022 går Thommessen inn som nasjonal samarbeidspartner.

- Vi synes YoungFish gjør en god og viktig jobb med å skape en samlingsplass for unge i næringen, og vi ønsker veldig gjerne å kunne bidra til å samle unge på tvers av sjømatbedriftene hvor man gjennom faglige samlinger diskuterer dagsaktuelle temaer og kan lære nye ting og få nye perspektiver, forteller advokat Vilde Martine Gjethammer, som er ansvarlig for samarbeidet fra Thommessens side.

Vil samle unge som brenner for sjømatnæringen

YoungFish ble etablert fordi det manglet en møteplass for unge i sjømatnæringen. Visjonen fra dag én har vært å samle unge som har interesse og brenner for sjømatnæringen.

- YoungFish som møteplass er viktig fordi det gir en arena for de unge til å møtes, diskutere faglige spørsmål og lære nye ting sammen. I tillegg har bransjen også felles utfordringer som det kan være aktuelt å ta opp i plenum på tvers av bedriftene, forteller partner Mons Alfred Paulsen, som leder Thommessens sjømatsatsing.

Gjennom samarbeidsavtalen ønsker Thommessen å koble unge i næringen sammen, og på denne måten skape en gøy og lærerik arena som skaper en større forståelse for bransjen i sin helhet, understreker Vilde Martine Gjethammer.

- I tillegg tror vi det er med å skape en trivsel blant unge ved å gi den en større plattform hvor man kan møte både større og mindre bedrifter, og hvor man kan engasjere seg. Det synes vi er viktig. Vi er med andre ord en stolt YoungFish-sponsor, forteller hun.

Arrangerte paneldebatt sammen

YoungFish Vest og Thommessen kickstartet nylig samarbeidet med et arrangement om grunnrenteskatten ("lakseskatten"). Formålet med arrangementet var å gi deltakerne en innføring i grunnrenteskatten i oppdrettsnæringen, samt å belyse argumentene for og mot gjennom en paneldebatt.

Under arrangementet ga Thommessen-advokat Mons Alfred Paulsen en introduksjon til grunnrenteskatten, før det ble avholdt en paneldebatt ledet av Nikolas Skjerping (rådgiver samfunnskontakt og internkommunikasjon i HK-dir). I tillegg til Mons Alfred Paulsen deltok Krister Hoaas (Sjømat Norge), Anne Rokkan (DN) og Reidar Digranes (SP, Bergen) i panelet.

Ønsker du å lære mer om grunnrenteskatten? Se opptak av introduksjonen og paneldebatten i videoen under.

Kontaktpersoner

Aktuelt