ThommessenFlow Finn folk
Firmanytt

Skal "nudges" til klimavennlig atferd

Live og Trine Siri 08

Med hjelp fra GreeNudge skal TeamThommessen motiveres til å ta grønne valg i hverdagen.

Som rådgivere for norsk næringsliv ønsker Thommessen å bidra til at næringslivet utvikler og velger gode og bærekraftige løsninger. Samtidig arbeider vi aktivt for selv å bli mer bærekraftig. Dette gjør vi blant annet gjennom tiltak og initiativer fra Thommessens interne grønne utvalg, ThommessenZero. I tiden som kommer får utvalget også med seg gode rådgivere fra GreeNudge, som skal hjelpe Thommessen-medarbeidere med å ta klimavennlige valg både på jobb og privat.

- Vi synes det er utrolig gøy og spennende å se et så sterkt engasjement og nysgjerrighet for prosjektet, og at så mange fra Thommessen er med i prosjektgruppen. Målet er at alle medarbeiderne i Thommessen skal lære noe nytt, og forhåpentligvis ta noen nye og mer klimavennlige valg i hverdagen, forteller Helena Slapø, daglig leder og prosjektleder i GreeNudge.

Fire fokusområder

Advokatfullmektig Trine Siri Dahl og fast advokat Live Lindemark er initiativtakere til samarbeidet og en del av prosjektgruppen fra ThommessenZero, som for øvrig består av både advokater og medarbeidere fra forretningsstøtte ved kontorene i Oslo, Bergen og Stavanger.

- Som juridiske rådgivere mener vi det er riktig at vi lever som vi lærer, og vi ønsker å motivere resten av teamet til å ta klimasmarte valg i hverdagen. For oss er det viktig at aktivitetene og tiltakene som gjennomføres faktisk har en klimaeffekt. Derfor søkte vi etter ekspertise utenfra, og tok kontakt med dyktige rådgivere fra GreeNudge, forteller Trine Siri.

Prosjektet skal bidra til motivasjon, kunnskap og klimavennlig atferd gjennom positivt engasjement og konkrete tiltak innen fokusområdene transport, kosthold/matsvinn, bolig, bygg og energi og forbruk.

- TeamThommessen består av mange engasjerte medarbeidere, og vi håper og tror at dette engasjementet også vil gjøre seg gjeldende når vi nå skal motiveres til å ta klimavennlige valg. I tillegg forventer vi at mange kommer til å få ny kunnskap om hvordan man med små grep kan endre vaner som reduserer klimafotavtrykket vårt. Vi gleder oss til å komme i gang, og til å se effekten av tiltakene og aktivitetene som skal gjennomføres, forteller Live.

Forskningsbasert rådgivning

I slutten av august arrangerte GreeNudge digitalt kick-off for Thommessen. Prosjektet fortsetter deretter med en kartlegging av TeamThommessens vaner innen transport, som blir prosjektets fokusområde for høsten.

Kartlegging er viktig av flere grunner, ifølge prosjektleder Helena.

- For det første gir det oss mulighet til å utvikle tiltak som faktisk bidra til bedre miljøatferd for Thommessen. Innsikt og bevisstgjøring bygger motivasjon og er en viktig del av enhver endringsprosess. Innsikt om egne transportvaner er viktig for at folk skal motiveres til nye handlingsmønstre. Det gir oss også muligheten til å måle om prosjektet har påvirkning på medarbeidernes motivasjon, kunnskap og atferd, forteller prosjektlederen.

Kick off

KICK-OFF: Prosjektet ble satt i gang med digitalt kick-off, hvor Helena Slapø, Samira Lekhal og Kristin Fjæra Eng fra GreeNudge presenterte planen for samarbeidet for resten av Thommessen.

Etter kartlegging skal atferd endres gjennom kontinuerlig kunnskapsløft, aktiviteter og "nudging" (små påminnelser som har som mål å påvirke folks handlinger i ønsket retning). Å endre atferd er ikke enkelt, understreker Helena. GreeNudge sin metodikk baserer seg på forskning om hva som må til for å kunne få til endring.

- Vi jobber med tre tiltak: kunnskapsløft, aktiviteter og nudging. Kombinasjonen av disse tiltakene skaper det beste utgangspunktet for atferdsendring. Nudging er viktig da vi vet at motivasjon og kunnskap ikke nødvendigvis er nok for å oppnå faktisk endring i atferd. Mange av våre valg i hverdagen gjøres raskt og er vanestyrte. Vi trenger derfor påminnelser og som gjør det enkelt å ta gode beslutninger, forteller Helena.

Prosjektet strekker seg over ett år og gjennomføres ved alle Thommessens kontorer.

Aktuelt