ThommessenFlow Finn folk
Fagstoff

Noen anbefalinger for gjennomføring av prosjekter innen digitalisering

Getty Images 1091348950

Digitalisering medfører gjerne gjennomføring av prosjekter for innføring av ny eller endret IT. Trenden vi ser i markedet nå er at disse prosjektene blir større og mer komplekse.

Prosjektene blir større fordi man oftere enn tidligere bytter ut foreldede systemer istedenfor å flikke på disse. Dette medfører gjerne større og mer gjennomgripende endringer.

Større prosjekter er også ofte mer komplekse - blant annet fordi man ikke på forhånd kan spesifisere alle kravene til systemet. Dermed gjennomføres prosjektet gjerne som et smidig utviklings- og leveranseprosjekt. Dette medfører en rekke fordeler. Utfordringen er blant annet å finne riktige insentiver for leverandøren med å oppfylle kundens målsetninger innenfor budsjett.

Vi har i løpet av de siste årene jobbet med flere slike prosjekter. Våre erfaringer gir grunnlag for en rekke anbefalinger, og noen av de viktigste er:

  • Gjennomfør en grundig behovsanalyse i forkant av prosjektet – sammen med en eller flere leverandører (hvor hypotesen er å velge den beste)
  • Vurder nøye om, i hvilken utstrekning og på hvilket stadium av prosessen det er aktuelt å inkludere prosjektdeltakere som befinner seg fysisk og kulturelt langt unna kunden
  • Foreta en grundig og samarbeidsorientert kontraktsforhandling. Identifiser og snu de fleste steiner før prosjektet starter og reguler løsning på kjente utfordringer grundig i kontrakten. På dette området holder det ikke å bruke "standardavtalene" i markedet uten tilpasninger.
  • Påse at leverandøren er tydelig på hva som kreves av kunden for å gjennomføre prosjektet. Dette bør være detaljert ned til kompetansekrav, antall årsverk, objektivt målbare leveranseforpliktelser (inkludert fra kundens øvrige leverandører), m.v.
  • Utarbeid et grundig business case, og mål prioriteringer og resultater ut fra oppfyllelse av dette. For å bidra til å sikre at dette oppfylles, bør leverandørens kompensasjon knyttes opp mot realisering av dette. Et tydelig endringsregime knyttet til businesscaset bør reguleres i avtalen, slik at kundens endrede prioriteringer ikke rammer forutsetningene for leverandørens insentiver.

Ta gjerne kontakt for en uforpliktende samtale om du ønsker å vite mer eller diskutere nærmere vedrørende et prosjekt du skal i gang med eller for tiden holder på med.

Kontaktpersoner