ThommessenFlow Finn folk
Fagstoff

Lønnsstøtteordningen kan kreve umiddelbare tiltak fra virksomheten

Getty Images 1191020950

De siste ukene har regjeringen innført nye strenge, nasjonale tiltak for å møte økningen i koronasmitte. For en rekke virksomheter medfører tiltakene stans eller betydelig reduksjon i normal drift, som i mange tilfeller kan gi grunnlag for permittering av ansatte. Fredag 17. desember 2021 lanserte regjeringen en lønnsstøtteordning for bedrifter som rammes av nasjonale smitteverntiltak, og ordningen er ment som et alternativ til permittering. Virksomheter som har permittert ansatte etter 30. november i år må kalle slike ansatte tilbake på jobb nesten umiddelbart for å kunne kvalifisere til lønnsstøtteordningen.

Regjeringens lønnsstøtteordning innebærer at bedrifter som får minst 20 % redusert omsetning som en direkte eller indirekte konsekvens av nasjonale smitteverntiltak, kan få inntil 40 000 kroner i måneden for hver ansatt som ikke er permittert i stønadsperioden. Ordningen skal i utgangspunktet gjelde i desember 2021 og januar 2022, og bedrifter skal kunne søke og få utbetalt støtte for denne perioden tidligst i februar 2022. Lønnsstøtteordningen er ennå ikke formelt vedtatt eller trådt i kraft, og i det kan fremdeles komme nye endringer i vilkårene. En foreløpig skisse av vilkårene for lønnsstøtteordningen er tilgjengelig på regjeringens nettsider.

Lønnsstøtteordningen er ment som et alternativ til permittering av ansatte i stønadsperioden. Det er derfor et vilkår for å kvalifisere til ordningen at virksomheten ikke har iverksatt hel eller delvis permittering av ansatte etter 30. november 2021. Det innebærer at selv permittering av én ansatt etter dette tidspunktet er tilstrekkelig til at hele virksomheten diskvalifiseres fra ordningen. Virksomheter som har permittert ansatte etter 30. november 2021, men som likevel ønsker å delta i lønnstøtteordningen, må kalle alle ansatte som ble permittert etter 30. november 2021 tilbake på jobb med virkning senest torsdag 23. desember 2021.

Ansatte som ble permittert 30. november 2021 eller tidligere, kan fremdeles holdes permittert i samme permitteringsgrad uten at virksomheten mister rett til lønnsstøtte. Det kan gis lønnsstøtte både for ansatte som ikke er permittert, og for ansatte som har vært delvis permittert siden før 30. november 2021, forutsatt at permitteringsgraden ikke er endret. Det er foreløpig uklart om utvidelse i permitteringsgraden for ansatte som har vært delvis permittert siden før 30. november 2021 regnes som ny permittering som diskvalifiserer virksomheten fra lønnsstøtteordningen. Virksomheter som ønsker å ta del i lønnsstøtteordningen og som har slike delvis permitterte ansatte, bør derfor unngå å utvide permitteringsgraden.

Virksomheter kan fremdeles velge å permittere ansatte i desember og januar 2021, og se bort fra muligheten fra lønnsstøtte. Permittering krever at virksomheten har et saklig begrunnet og midlertidig behov for bemanningsreduksjon. I vurderingen av om virksomheten har saklig grunn til permittering, må virksomheten også vurdere hvilke andre alternativer enn permittering som finnes for å tilpasse driften og redusere kostnader. Virksomheter som kan motta lønnsstøtte må derfor vurdere dette, og terskelen for å ha saklig grunn til permittering kan tenkes å være noe høyere for virksomheter som kunne kvalifisert til lønnsstøtteordningen. Dette må imidlertid vurderes konkret.

Thommessen bistår flere bedrifter med bemanningstilpasning og organisering av virksomheten i denne fasen av pandemien.

Kontaktpersoner