ThommessenFlow Finn folk
Firmanytt

Etablerer nytt innkjøpsforum for forsyningssektoren

Wenche Sædal

Thommessen og Anbud365 etablerer en møteplass med formål om kunnskapsdeling, nettverksbygging og faglig diskusjon.

Når det gjelder anskaffelser har forsyningssektoren sine særproblemstillinger som det ofte finnes lite veiledning om. I den forbindelse inviterer Thommessen og Anbud365 til et innkjøpsforum der deltakerne vil få ny kunnskap og inspirasjon fra dyktige foredragsholdere, både fra Thommessen og eksterne bidragsytere. Deltakerne vil også få utveksle erfaringer med andre i samme rolle, samt delta i gode faglige diskusjoner.

Hvem?

Samlingene vil ha særlig fokus på problemstillinger som innkjøpere i forsyningssektoren møter i sin hverdag. Forumet er åpent for alle som er underlagt forsyningsforskriften, både i privat og offentlig sektor. Forsyningssektoren omfatter blant annet kraft, fjernvarme, vann/avløp og transport. Forumet vil være særlig relevant for innkjøpsrådgivere, beslutningstakere og compliance/revisjons-ansvarlig.

Samlingene er gratis, og både store og små firmaer er velkomne til å delta. Det viktigste er at deltakerne viser engasjement og ønsker å lære, samt bidra med eksempler på god praksis.

Nytteverdi

Målet med samlingene er å bidra til:

  • Økt kompetanse for den enkelte
  • Tryggere beslutninger
  • Bedre innkjøp underveis
  • Å forstå og utnytte handlingsrommet som lovverket gir
  • Å unngå feil ifb. klager og erstatninger, som kan være kostnadsbesparende

Du får tilbud om deltakelse til neste års nettverk ved fullført deltakelse, samt utstedelse av dokumentasjon for deltakelse.

Tid og sted

Deltakelse i forumet innebærer tre fysiske samlinger kl. 10.00-15.00 på følgende datoer:

  • Mandag 17. april
  • Tirsdag 22. august
  • Tirsdag 28. november

Alle samlingene tar sted i Thommessens lokaler i Ruseløkkveien 38 i Oslo. Tema for første samling er sikkerhetsloven og sikkerhetsklarering i forsyningsanskaffelser.

Ønsker du å bli deltaker? Søk her

Dersom du ønsker å bli deltaker i innkjøpsforumet, ber vi deg om å sende en e-post med navn, stilling og firma, samt en kort begrunnelse om hvorfor du ønsker å delta til event@thommessen.no innen 10. mars.

Vi gjør oppmerksom på at forumet har begrenset antall plasser, noe som medfører at vi tar forbehold om å begrense deltakelsen til to personer fra samme firma/enhet (unntak: konsern/avdelinger).

Alle som melder sin interesse vil få tilbakemelding innen 15. mars.

Kontaktperson