ThommessenFlow Finn folk
Firmanytt

Fra nøkkelperson i Scatec til partner i Thommessen

Snorre Valdimarsson 2

Etter å ha vært en viktig del av Scatecs reise fra start-up til en betydelig global aktør innen fornybar energi, ble Snorre Valdimarsson en del av Thommessens partnerskap i februar i år. Han mener regulatoriske hindringer må fjernes og konsesjonsbehandling effektiviseres for å utnytte potensialet for solenergi i Norge.

Snorres interesse for energinæringen ble vekket allerede som nyutdannet jurist tidlig på 2000-tallet. Fra 2006 til 2009 bistod han blant annet REC, som på denne tiden var den ledende produsenten av solcellepaneler i verden, og gründerne bak selskapet i flere av deres prosjekter.

– Dette var min første introduksjon til solkraft, og jeg synes det var et ekstremt interessant marked. Jeg fikk erfare hvor viktig utnyttelse av en fornybar energikilde som sol kunne bli for fremtiden, sier Snorre.

Med en gryende interesse for feltet ble det naturlig å takke ja da han i 2009 ble forespurt om å ta rollen som juridisk direktør i det relativt nyetablerte solenergiselskapet Scatec.

Fra start-up til global aktør

Med det juridiske ansvaret i Scatec skulle Snorre bli en av nøkkelpersonene for selskapets utvikling. I starten var forretningsplanen å være en entreprenør for solparker. Etter hvert utvidet omfanget seg til en forretningsmodell hvor Scatec selv kunne utvikle, finansiere, bygge og eie solkraftanlegg.

– Jeg hadde det juridiske ansvaret for blant annet oppkjøp av fornybare plattformer, utvikling og finansiering av prosjekter, EPC og innkjøp, skatt og drift. Deretter nedsalg til ulike fond-strukturer, børsnotering av Scatec, flere joint venture-strukturer med ledende aktører, oppbygging og operasjonalisering av en compliance-funksjon dekkende for de mest krevende markedene i verden, og alt av fremmed- og egenkapitalfinaisering på konsernnivå, forteller Snorre.

Han har også vært med på kjøp, strukturering, utvikling, finansiering og entreprise innen hele forsyingskjeden for mer enn hundre kraftanlegg globalt innen sol, vind, vann og batteri.

– Først og fremst har jeg erfart at et talentfullt og dedikert team faktisk kan bygge et globalt selskap nesten på pur vilje. I tillegg har jeg fått erfart viktigheten av å sette sammen det riktige teamet av mennesker og sørge for at man utfyller hverandres svakheter og får best nytte av hverandres styrker, delegere med klart mandat og forventning og dyrke verdiene og kulturen i et selskap, forteller Snorre.

Dette noe han ser frem til å fortsette med – nå som partner i Thommessens fornybar-team.

Hvordan lykkes med solkraft i Norge?

Solkraft utgjør i utgangspunktet en liten del av Norges totale kraftproduksjon. Snorre er klar på at sol som energikilde bør satses på fremover.

– Solkraft er en ren og utømmelig kilde til energi, og selv om vi har mørke vintre har vi også lysere somre enn rundt ekvator. Det kalde klimaet bidrar faktisk til økt effektivitet på solcellepanelene. Men selvsagt er lave strømpriser, i hvert fall historisk, og det at vi har størst strømforbruk på vinteren, faktorer som begrenser utbredelsen av solkraft i Norge, forteller Snorre.

Solkraft vil imidlertid kunne utgjøre en betydelig del av energimiksen for ny kapasitet som skal installeres i Norge, mener partneren.

– For å nå energikommisjonens mål om 40TWh i ny kraftproduksjon innen 2023, anslås det at det må bygges ut store mengder solkraft og investeres i størrelsesordenen 100 milliarder kroner, sier Snorre.

Det tekniske potensialet for sol alene i Norge, er 30TWh. Dette sett sammen med at vi har stort areal gjør Norge i stand til å kunne løfte kapasiteten betydelig.

– For å kunne utnytte dette må regulatoriske hindringer fjernes og konsesjonsbehandling effektiviseres, mener Snorre.

Partneren peker på størrelsesbegrensninger og begrensninger i deling av solkraft mellom brukere og mellom bygg. I tillegg er solkraft kapitalkrevende å etablere, noe som gjør riktig finansiering helt sentralt.

– Solkraft gir en del utfordringer siden den kun produserer energi når sola skinner. Man må derfor se på solkraft sammen med eksisterende kraftkilder. Hybride anlegg vil bli vanligere, og nødvendigheten av energilagring og digitalisering blir vesentlige faktorer for å lykkes, forteller Thommessen-partneren.

Snorre internforedrag 4

I april fikk hele TeamThommessen bli bedre kjent med Snorre, da han holdt internforedrag om Scatecs reise fra start-up til global aktør.

– Det klart ledende advokatfirmaet i Norge

Thommessen har vært det ledende advokatfirmaet innen fornybar energi siden vannkraften kom til Norge, og teamet har gjennom flere tiår bistått i store prosjekter - fra utviklingsfase til produksjon.

– Rent faglig anser jeg Thommessen som det klart ledende advokatfirmaet i Norge innen fornybar energi. Det var en stor del av grunnen til at jeg ønsket å jobbe her. I tillegg kunne jeg umiddelbart identifisere meg med verdiene til Thommessen. Verdier som jeg er overbevist kommer våre klienter, men også medarbeidere til gode, forteller Snorre.

Han melder at de første månedene i Thommessen har gått over all forventning.

– Jeg har fått ansvaret for noen prosjekter knyttet til offshore-vind, der jeg får brukt kompetansen jeg har opparbeidet meg i Scatec. Jeg har også fått muligheten til å jobbe bredt mot fornybar energi i Norge innenfor solkraft, hydrogen og ammoniakk, i tillegg til selskaper som jobber tett mot det grønne skiftet, sier Snorre.

At Thommessen har bistått utbyggere i hele næringens lange historie, har en betydelig verdi i arbeidet med nye energikilder, mener partneren.

– Jeg mener bestemt at nettopp det er helt avgjørende. Å utvikle et fornybar energiprosjekt tar ofte minst like lang tid som å bygge det. Det å vite hvordan alle elementer skal settes sammen for raskest å komme frem til byggestart, er helt essensielt for et vellykket prosjekt. Dette sikrer forutsigbare tidslinjer og kostnadsnivå, sier Snorre.

Kontaktperson