ThommessenFlow Finn folk
Fagstoff

Et område i stadig endring: Slik er det å jobbe med avgiftsrett i Thommessen

Caroline og Kaja 9

I Thommessen har vi en ekspertgruppe knyttet til avgiftsrett, som har lang og bred erfaring fra Skatteetaten og advokatvirksomhet med regelverksutvikling, rådgivning og tvisteløsning i relasjon til alle deler av norsk næringsliv.

Teamet består i dag av fem advokater og advokatfullmektiger, og er en del av Thommessens avdeling for skatt og avgift.

– Vi jobber med alle typer avgifter som særavgifter, tollavgift og merverdiavgift, men primært sistnevnte, sier advokat Caroline Svelland Hauge, som har vært en del av teamet siden 2021.

Et bredt spekter av bransjer

Avgiftsteamet bistår både norske og utenlandske klienter med kompliserte avgiftsrettslige problemstillinger. Arbeidet innebærer rådgivning knyttet til regelverksetterlevelse og avgiftsoptimalisering ved etablering og strukturering av virksomhet og ulike former for vare og tjenesteleveranser, reorganiseringer og transaksjoner i Norge og over landegrenser, samt bistand i kontroll- og klagesaker og prosedyre for domstolene.

– Avgifter kommer stort sett inn overalt, uavhengig av hvilket område man jobber med. Det gjør det vi jobber med litt unikt, og bidrar til at vi får jobbet bredt og med mange forskjellige deler av næringslivet. Vi jobber mye i team, på tvers av avdelinger i Thommessen, sier Caroline.

Hun forteller at de jobber spesielt tett med avdelingene for næringseiendom, bank og finans, finansregulatorisk og fornybar energi og infrastruktur.

– Klientene spenner derfor mellom alt fra kommersielle eiendomsaktører og -utviklere, til kraftforetak med virksomhet knyttet til ulike fornybare energikilder, til finansinstitusjoner, tilretteleggere og investorer. Det gjør at vi på teamet får kunnskap om veldig mye forskjellig, og ikke bare om én spesifikk bransje. Det synes jeg er veldig spennende, legger hun til.

Et regelverk i endring

I Thommessen opplever vi økende etterspørsel fra næringslivet knyttet til rådgivning rundt avgiftsrettslige forhold, og avgiftsrett er et område i stadig endring. Det er derfor viktig å være oppdatert for å unngå feil som kan resultere i potensielt store krav, sanksjoner og tvister med skattemyndighetene.

– Skatter og avgifter blir fastsatt av Stortinget og regjeringen i forbindelse med statsbudsjettet hvert år, og er et viktig politisk virkemiddel av stor praktisk og økonomisk betydning i samfunnet. Endringer forekommer også gjennom retts- og forvaltningspraksis, og i så måte ganske ofte på avgiftsrettens område, noe som innebærer at vi må holde oss løpende oppdatert på alle de nye rettskildene som kommer hver uke og måned for å kunne gi de riktige rådene til våre klienter, sier Caroline.

Team avgift 04

Kaja, Caroline og Bjørn Christian i kaffebaren.

Trygge rammer

Advokatfullmektig Kaja Krogset har vært en del av avgiftsteamet i ca. ett år.

– Noe av det jeg synes er best er at vi stort sett alltid jobber i team, og at det er veldig trygge rammer for oss som er litt nyere. Jeg opplever at det er rom for å ta på seg ansvar og få tillit fra ledere til å utforske og lære nye ting. Vi er et velfungerende team, og det er alltid noen man kan sparre med, forteller hun.

Kaja forteller at interessen for skatt og avgift startet på jusstudiet.

– Jeg synes det er veldig gøy at vi får jobbe med så mye forskjellig, siden avgiftsrett er aktuelt uansett hvilken bransje du er i. Samtidig er det et tungt jusfag, som gir meg muligheten til å lære juridisk metode og å få brukt det ordentlig i praksis, sier Kaja.

– Det stikk motsatte av snevert

Hun tror mange har en oppfatning om at avgiftsretten kan virke "snever", men hennes erfaring viser at det faktisk er det stikk motsatte.

– Vi gjør nye ting hele tiden, og er innom så mange forskjellige bransjer og selskaper. Det er utrolig hva slags spørsmål eller problemstillinger man må finne ut av til tider, sier Kaja før hun avslutter:

– Det har vært en bratt læringskurve. Jeg vil oppsummere mitt år i Thommessen som en veldig sosial arbeidsplass med hyggelige og dyktige folk.

Har du lyst til å bli en del av Thommessens team innen avgiftsrett?

Vi har økende oppdragsmengde og har behov for å forsterke vårt team knyttet til avgiftsrett ytterligere. Vi ser etter deg som er genuint opptatt av avgiftsrett og som gjerne har arbeidserfaring innen rettsområdet. Nyutdannede som har interesse for skatte- og avgiftsrett er også velkomne til å søke.

Les mer om stillingen og søk her.

Kontaktpersoner

Aktuelt