ThommessenFlow Finn folk

Sigbjørn Vaale Arnesen Managing Associate Advokat

Sigbjørn har lang erfaring med å bistå norske og utenlandske bedrifter med spørsmål knyttet til inntektsskatt, selskapsrett, merverdiavgift regnskapsrett og internprising. Han bistår i skattetvister både på administrativt nivå og for domstolene. I tillegg arbeider han med transaksjoner, omstruktureringer og generell rådgivning. Sigbjørn bistår klienter innen en rekke bransjer, herunder IT, eiendom, industri og finansiell sektor. Han har et særlig fokus på skattemessige problemstillinger knyttet til internprising og faste driftssted.
  1. Senioradvokat, Oslo, Thommessen

  2. Fast advokat, Oslo, Thommessen

  3. Head of Group Tax, Var sjef for skatt og MVA for EVRY-konsernet. Arbeidet da med alle sider av skatteretten og direkte inn mot kunder og forhandling av avtaler., EVRY Norge AS

  4. Fast advokat, Arbeidet i M&A-avdelingen til Advokatfirmaet Selmer DA med skatterett. Særlig fokus på transaksjoner, reorganiseringer, internprising og fast driftessted., Advokatfirmaet Selmer DA

  5. Advokatfullmektig, Arbeidet i skatteavdelingen til Advokatfirmaet Selmer DA. Særlig fokus på transaksjoner, internprising og fast driftessted., Advokatfirmaet Selmer DA

  6. Advokatfullmektig, Arbeidet med insolvens, skatt og selskapsrett, Rime Advokatfirma DA

  1. Master i rettsvitenskap
    Universitetet i Bergen