ThommessenFlow Finn folk

Kristian Magnus Svor Fast advokat Oslo

Kristian jobber hovedsakelig med finansieringstransaksjoner som relaterer seg til både norske og internasjonale låneavtaler, syndikert lånefinansiering og utstedelse av obligasjonslån. Han jobber også med generelle selskapsrettslige spørsmål.
  1. Fast advokat, Oslo, Thommessen

  2. Advokatfullmektig, Oslo, Thommessen

  3. Dommerfullmektig, Sør-Østerdal tingrett

  1. Master i rettsvitenskap
    Universitetet i Oslo