ThommessenFlow Finn folk
-
Klienter

Kort sagt: Slik håndterer du arbeidsulykker

Arbeidsulykker reiser en rekke vanskelige problemstillinger der beslutninger må fattes raskt. Dersom feil beslutning tas, har arbeidsgivere som regel liten mulighet til å rette opp i feilen senere.

Anders Sundsdal og Morten Damm fra Thommessens arbeidslivsavdeling deler praktiske råd om hvordan arbeidsgiver best ivaretar ansatte ved arbeidsulykker, og samtidig reduserer risikoen for omdømmetap, overtredelsesgebyr, straff og erstatningskrav.

I dette Kort sagt-webinaret lærer du mer om:

  • Arbeidsgivers lovpålagte plikter i forbindelse med arbeidsulykker
  • Hvilke tiltak som bør iverksettes umiddelbart og på lengre sikt
  • Sanksjoner knyttet til arbeidsulykker og hvordan unngå disse

Foredragsholdere

  • Anders Sundsdal, Partner Advokat

    Anders jobber med et bredt spekter av arbeidsrettslige problemstillinger, og gir råd til norske og internasjonale aktører i en rekke ulike bransjer. Han har særlig ekspertise innen håndtering av tvister, varslingssaker, omfattende nedbemanningsprosesser, compliance-undersøkelser, personalsaker, arbeidsulykker og transaksjoner. Anders har også omfattende erfaring som prosedyreadvokat og forhandler, og holder jevnlig foredrag om arbeidsrettslige temaer.

  • Morten Damm, Associate Advokatfullmektig

    Morten bistår norske og internasjonale klienter med tvisteløsning og rådgivning innenfor hele det arbeidsrettslige spekteret, herunder ved blant annet ansettelse, nedbemanning, oppsigelse og avskjed. Han har også erfaring med varslingssaker.