ThommessenFlow Finn folk
-
Klienter

Frokostseminar Oslo: Konkurranserett i kontrakter

Avtale
Påmeldingsfrist
- , Thommessen sine lokaler i Oslo, Ruseløkkveien 38, 0251 Oslo, Oslo

Konkurransereglene gjelder for alle foretak som driver økonomisk virksomhet, og setter rammer for hvordan foretak må forholde seg til hverandre for å sikre et velfungerende marked. Konkurransereglene retter seg mot flere typer markedsadferd, også samhandling mellom foretak som operer på ulike deler av verdikjeden. Dette betyr at klausuler i ellers lovlige kunde- og leverandørforhold kan være ulovlige. Alle som jobber med kontraktsinngåelse mellom foretak bør derfor ha en grunnleggende kjennskap til konkurranserettens regler.

I dette praktisk rettede seminaret vil vi

 • gjennomgå de grunnleggende konkurranserettslige utgangspunktene for kontraktsforhold
 • se nærmere på bl.a. kunde- og markedsallokeringsklausuler, prisbinding og besteprisklausuler, samt konkurranseklausuler
 • kort gå gjennom fallgruvene ved bruk av underleverandører og samarbeid om utførelsen av kontrakter

Seminaret er særlig relevant for internadvokater, compliance-ansvarlige og andre personer som har ansvar for kontraktsinngåelser.

Kompetanseområde

Foredragsholdere

 • Heidi Jorkjend, Partner Advokat

  Heidi jobber med konkurranserett, samt sikkerhetslovens regler om eierskapskontroll og EUs regelverk om utenlandske subsidier. Hun har bred erfaring fra nasjonale og internasjonale saker der selskaper er under etterforskning for brudd på konkurranselovgivningen, og har vært involvert i en rekke komplekse fusjonskontrollsaker. I tillegg gir Heidi generell konkurranserettslig rådgivning og holder jevnlig foredrag om konkurransereglene. Hun har erfaring fra en rekke sektorer og bransjer, herunder industri, shipping, telecom, daglgivare og bank og finansmarkeder. Heidi er rangert som en ledende konkurranserettsadvokat i flere kåringer.

 • Hanna Håberg, Senior Associate Advokat

  Hanna arbeider hovedsakelig med konkurranserett, statsstøtte og generell EU/EØS rett.

  Som Senior Associate bistår Hanna norske og internasjonale selskaper med komplekse konkurranserettslige spørsmål. Hanna har særlig erfaring med vurderingen av kommersielle avtaler og prosjektsamarbeid, og bistår jevnlig med compliance-relaterte spørsmål, for eksempel i tilknytning til informasjonsutveksling. Hanna bistår også klienter i alle aspekter av transaksjoner, fra risikoanalyser og meldingsprosesser, til integrasjonsplanlegging og gjennomføring.

  Videre har Hanna erfaring med statsstøtteregelverket, og de rammebetingelser regelverket oppstiller for forvaltningen av offentlige midler, tildeling av statsstøtte, og organisering av offentlig eid virksomhet. I tillegg har Hanna kompetanse på prosessuelle statsstøtterettslige spørsmål, inkludert erfaring med klagesaker for EFTAs overvåkningsorgan fra både det offentliges og det privates perspektiv.