ThommessenFlow Finn folk
-
Klienter

Blå uke | Utsiktene for landbasert oppdrettsvirksomhet i Norge

I over 50 år har norskekysten blitt brukt til oppdrett av fisk. Utviklingen de siste årene har gått i retning av at stadig større del av produksjonen har blitt flyttet på land, særlig knyttet til produksjon av postsmolt og matfisk.

Sammen med Vibecke Bondø skal vi kikke inn i glasskulen, og se på utsikten for landbasert oppdrettsvirksomhet i Norge, både for smolt-, postsmolt- og matfiskproduksjon.

Du får blant annet høre mer om:

 • Aktuelle rammevilkår som begrenser og/eller gir muligheter
 • Praktiske risikoforhold ved utbygging
 • Egenkapital- og bankfinansieringsutfordringer

Presentasjonen som ble holdt under seminaret kan du se her.

Foredragsholdere

 • Rune Ulriksen Steinsland, Partner Advokat

  Rune er tilknyttet vår transaksjonsavdeling, og arbeider med kontraktsrettslige og selskapsrettslige spørsmål. Han bistår norske og internasjonale klienter innen blant annet kjøp og salg av virksomheter, kapitalmarkedstransaksjoner og andre selskapsmessige omstruktureringer. Rune har særlig erfaring fra skipsfart, fisk- og havbruksnæringene, samt teknologidrevne prosjekt og transaksjoner innen et bredt spekter av industrier.

 • Camilla Bergby, Managing Associate Advokat

  Camilla har mange års erfaring innen norsk og internasjonal skatterett, selskapsrett og alminnelig forretningsjus. Hennes erfaring knytter seg særlig til transaksjoner, omstruktureringer og strukturelle spørsmål innenfor fiskeri og havbruk, shipping, oljeservice og tilknyttet industri. Hun har inngående kunnskap om rederibeskatningsordningen. I tillegg har Camilla lang erfaring innen planlegging og gjennomføring av generasjonsskifter.

 • Thomas Frølich, Managing Associate Advokat

  Thomas arbeider hovedsakelig med offentligrettslige og privatrettslige problemstillinger knyttet til fiskeri- og havbruksnæringen. Han bistår også med alminnelig kontraktsrett og entrepriserettslige problemstillinger.

 • Vibecke Bondø