ThommessenFlow Finn folk
Digitale tjenester

Kontrakts­gjennomgang ved bruk av AI

Gjennomgang av mottatte kontraktsforslag kan være både tid- og ressurskrevende. Et sentralt spørsmål er hvilke elementer i kontrakten som kan godtas, og hvilke elementer som bør forhandles. Vi tilbyr våre klienter et AI-verktøy for kontraktsgjennomgang, som er opptil 90 prosent mer effektiv sammenlignet med en manuell gjennomgang.

Trine Melsether og Trine Cecilie Woldsdal

Kontrakts­gjennomgang ved bruk av kunstig intelligens

Ved bruk av AI kan vårt verktøy på få minutter vurdere kontraktens innhold og generere en rapport med oversikt over eventuelle avvik. Du får en samlet "compliance score" for kontrakten, og en anbefaling om hvilke elementer du bør se nærmere på målt opp mot gjeldende regelverk og "best practice".

Våre advokater har gjennomgått, testet og gitt tilbakemeldinger på verktøyet, slik at det fokuserer på det vi anser som viktigst i den aktuelle kontrakten. Dette har resultert i et treffsikkert verktøy for kontraktsgjennomgang.

Vi tilbyr kontraktsgjennomgang av databehandleravtaler (DPA) og konfidensialitetsavtaler (NDA).

Spar opptil 90 prosent av tiden brukt på å gjennomgå en kontrakt

Slik fungerer det

  • Last opp din kontrakt

    For DPA-er kan du velge om verktøyet skal gjennomgå kontrakten som behandlingsansvarlig eller databehandler

  • Kontraktsgjennomgang

    I løpet av få minutter vil verktøyet generere en rapport med oversikt over eventuelle avvik, og en anbefaling om hvilke elementer du bør se nærmere på

  • Last ned rapport

    Rapporten kan lastes ned og deles, eksempelvis med kollegaer eller motparter i en avtaleforhandling

Fordeler ved bruk av vårt verktøy for kontraktsgjennomgang

Tidsbesparende og effektivt

Vårt verktøy gjør en full gjennomgang av kontrakter på 50-60 sider på bare et par minutter. Du får en anbefaling om hvilke elementer i kontrakten du bør ser nærmere på, noe som resulterer i mer effektiv tidsbruk. Bruk av verktøyet er opptil 90 prosent mer effektiv sammenlignet med en manuell gjennomgang.

Kvalitetssikret av våre advokater

Verktøyet baserer kontraktsgjennomgangen på gjeldende regelverk og "best practice". Teknologien fokuserer på det våre advokater anser som det viktigste i den aktuelle kontrakten.

Du kan selv vurdere om det er behov for advokatbistand

Resultatet av kontraktsgjennomgangen gjør det enkelt for deg å skille ut de kontraktene som kan godkjennes internt i organisasjonen, fra de kontraktene hvor det er nødvendig å be om advokatbistand.

Skjerm Maigon

Ta kontakt

Har du lyst å høre mer om verktøyet eller er interessert i et pristilbud?

Ta kontakt med oss!