ThommessenFlow Finn folk
Firmanytt

Thommessen tar i bruk kunstig intelligens i kontrakts­gjennomgang

Bjelleseremoni INSTA 4

Som første advokatfirma i Norge tilbyr Thommessen et AI-verktøy fra Maigon som skal gjennomgå og godkjenne DPA- og NDA-kontrakter, samt melde fra om avvik - helt uten menneskelig involvering.

Utarbeidelse og gjennomgang av juridiske dokumenter stiller høye krav til kvalitet og kan være både tids- og ressurskrevende. Før jul inngikk Thommessen et innovasjonssamarbeid med legal tech-firmaet Maigon, med mål om å effektivisere gjennomgangen av databehandleravtaler (DPA) og konfidensialitetsavtaler (NDA).

- Vi er nysgjerrige på teknologiutviklingen i advokatbransjen og ønsker å prøve nye løsninger og verktøy som kommer. Slik følger vi utviklingen tett og prøver hele tiden å forenkle og effektivisere vår og våre klienters hverdag, sier digitaliseringssjef Trine Melsether.

Satser på konkrete kontrakter

Ved bruk av kunstig intelligens (AI) vil verktøyet gjennomgå kontrakten og generere en rapport over avvik og hvilke elementer som bør vurderes og forhandles videre på, målt opp mot gjeldende regelverk og "best practice".

- Maigon har et veldig spennende legal tech-verktøy som treffer et område hvor vi tror det er potensiale for effektivisering og mer verktøystøtte. Mange av AI-verktøyene som har kommet inn i advokatbransjen favner for bredt, og har slitt med mangel på gode datagrunnlag med nok variasjon. Vi synes derfor det er spennende å teste et AI-verktøy som satser mer på konkrete kontrakter, sier advokat i Thommessens teknologi- og personvernsavdeling, Uros Baarlid Tosinovic.

Slik fungerer det

  1. Last opp din kontrakt. For DPA-er kan du velge om verktøyet skal gjennomgå kontrakten som behandlingsansvarlig eller databehandler.
  2. Kontraktsgjennomgang. I løpet av få minutter vil verktøyet generere en rapport med oversikt over eventuelle avvik, og en anbefaling om hvilke elementer du bør se nærmere på.
  3. Last ned rapport. Rapporten kan lastes ned og deles, eksempelvis med kollegaer eller motparter i en avtaleforhandling.

Første i Norge

- Dette er et flott og unikt samarbeid innen legal tech i Skandinavia, som markerer starten på en ny reise for begge selskaper. For Thommessen handler det om AI-innovasjon, mens for Maigon dreier det seg om et helt nytt nivå av klientell. Det er første gang vi leverer våre tjenester til et advokatfirma i Norge, sier CTO i Maigon, Sergii Shcherbak.

- Vi setter stor pris på å få jobbe med et topp advokatfirma som Thommessen. Samarbeidet har fungert strålende og det er tydelig hvordan begge parter bidrar med ekspertise og praktisk erfaring som gjør løsningen enda bedre. Vi gleder oss til å se fruktene det bærer og ser frem til videre samarbeid, sier leder for forretningsutvikling i Maigon, Knut-Magnar Aanestad.

Bruk av Maigons verktøy er opptil 90 prosent mer effektivt sammenlignet med en manuell gjennomgang.

- Verktøyet gjør en full gjennomgang av dokumenter på 50-60 sider på bare et par minutter. Naturligvis vil ikke dette erstatte advokater, men gi en pekepinn og fungere som en god assistent, fortsetter Sergii.

Tidsbesparende

Thommessen vil tilby Maigon-verktøyet til klienter som ønsker å prøve det.

- Vi ser verdi i at verktøyet kan brukes til å skille ut de kontraktene som en advokat bør se gjennom, fra kontrakter som kan godkjennes internt i organisasjonen uten advokatbistand. Det er sånn sett et verktøy for å fremheve hva som bør vurderes eller forhandles. Vi tror dette kan spare klienter for ganske mye tid, sier Trine.

Over en periode har Thommessen, sammen med klienter, testet verktøyet og kommet med tilbakemeldinger på hva AI-en bør fokusere på, og hva som er viktigst i en databehandleravtale.

- Vi trener AI konstant på nye data, og validerer nøyaktigheten og sørger for at den alltid er så høy som mulig i forhold til dagens teknologi, altså state-of-the-art AI, avslutter Sergii.

Les mer om verktøyet og hvordan få tilgang

Ved bruk av kunstig intelligens (AI) gjennomgår vårt verktøy din kontrakt og genererer en rapport med oversikt over eventuelle avvik. Du får en samlet "compliance score" for kontrakten, og en anbefaling om hvilke elementer du bør se nærmere på målt opp mot gjeldende regelverk og "best practice".

Her kan du lese mer om verktøyet og hvordan få tilgang til å teste det.

Kontaktpersoner