ThommessenFlow Finn folk
Debattinnlegg

Mangfoldets måned

Mangfold Getty

"Det finnes ingen de andre – det er bare oss". Dette er navnet på boka alle i Thommessen fikk i julegave fra samarbeidspartner Leger Uten Grenser for et par år siden. Tittelen på boka til feltarbeider Lindis Hurum er en påminnelse som gjør seg sterkt gjeldende når juni skal oppsummeres.

I en periode preget av hyggelig gjensyn på kontoret, har bildet av hvor heldige vi er (i hvert fall relativt sett) blitt forsterket. De siste månedene har Covid-19 måtte vike for en annen viktig sak. USA har opplevd de største demonstrasjonene siden 60-tallet, og bevegelsen og engasjementet sprer seg til hele kloden. Det er lett å tenke at dette er et amerikansk problem, men det stikker dypere enn som så. Det er klart at de demonstrasjonene vi ser i Norge og andre land er i solidaritet til George Floyd og den ganske dystre tilstanden i USA hva gjelder systematisk rasisme. Men den globale bevegelsen gir samtidig uttrykk for at alle land på kloden har samme utfordringer, inkludert Norge. Det er mange nordmenn med minoritetsbakgrunn, inkludert barn og unge, som opplever rasisme og etnisk diskriminering i det daglige. Det er fortsatt en sterk tendens, bevisst eller ubevisst, til å tenke "vi" og "de andre".

Dette er også en viktig årsak til at Pride blir markert i juni hvert år. Vi feirer kjærlighet for alle. Vi markerer og verdsetter mangfold. I helgen skulle Pride ha blitt markert med parader og arrangementer i hele Norge. Feiringen i år ble litt annerledes, men tematikken er minst like viktig som tidligere år. Dessverre er det fortsatt slik at personer opplever hatkriminalitet og diskriminering basert på legning – også i Norge.

I de tidlige Pride-paradene var det færre deltakere enn i dag. I en av de første paradene i Bergen skjulte mange av deltakerne ansiktene sine i frykt for å oppleve stigmatisering og diskriminering. Nå er ikke Pride lenger en markering for de få som kjemper, men en godt synlig markering for alle som ønsker å vise solidaritet, og for alle som ønsker et mangfoldig samfunn med plass til alle.

I år har vi i større grad enn tidligere sett noen av de samme tendensene i Black lives matter-demonstrasjonene. Det store antallet uten minoritetsbakgrunn som i solidaritet deltar i demonstrasjonene, er kanskje det som gjør dette annerledes og mer kraftfullt nå. Det er også særlig yngre mennesker som deltar, og for oss ser det ut som om det favner videre. Det er et bredt engasjement om å påvirke etablissementet, tenke nytt, og få til endring knyttet til alt fra #metoo, klima og bærekraft, rasisme og diskriminering. Dette engasjementet er viktig for at vi sammen jobber for at verden hver dag blir et litt bedre sted.

Strategisk satsing

Det gleder oss å se engasjement også under Thommessens tak. Innspill og engasjement fra medarbeidere i team Thommessen den siste måneden har satt i gang flere gode refleksjoner og inspirert til fremtidige aktiviteter i mangfoldets tegn. For det er ingen tvil om at vi skal være et sted hvor alle opplever like muligheter for alle og at alle skal kunne være seg selv på jobb, uavhengig av bakgrunn, kjønn, religion, etnisitet eller legning. Vi er også opptatt av aktivt å jobbe mot rasisme og diskriminering av enhver art.

Vi har i flere år jobbet med å få opp flere kvinnelige senioradvokater og partnere, og på samme måte ønsker vi å lykkes enda bedre fremover med å tiltrekke oss og beholde medarbeidere med flerkulturell kompetanse, noe som har fått en tydelig plass i vår nye strategiplan. Innen 2022 skal vi ha doblet antall medarbeidere med flerkulturell bakgrunn. Mangfold gjør seg også gjeldende i vår strategiplan i form av et mål om full kjønnsbalanse i opptak av nye partnere og senioradvokater. Og så er vi klar over at for å få til det, må vi lære enda mer og bli enda mer bevisste. Vi kommer til å fortsette fokuset på det fremover, med god sparrehjelp fra dyktige samarbeidspartnere:

  • Siden 2018 har vi vært hovedsamarbeidspartner med Big Enough Global - et samarbeid vi vil fortsette fremover. Big Enough Global jobber med å fremme viktigheten av flerkulturelt mangfold på arbeidsplassen, samt å inspirere unge med flerkulturell bakgrunn til å fylle de delene av næringslivet og samfunnet som mangler representasjon av denne gruppen. I slutten av juni landet vi vårt videre samarbeid, hvor vi sammen med Big Enough Global har satt konkrete mål for mangfold og inkludering i Thommessen. Vi gleder oss til å lære mer og bli mer bevisste de utfordringene vi sammen skal løse. I starten av juni arrangerte vi et webinar om flerkulturell kompetanse i advokatbransjen for rundt 80 deltakere, på vegne av Big Enough Global. Her kan du se webinaret i opptak.
  • Vi er founding partner for HunSpanderer, som har gått fra å fokusere på kjønnsbalanse til mangfold generelt med EqualityCheck. Dette samarbeidet er med på å øke vår interne kunnskap gjennom lunsjforedrag, kartlegging og en mer forsknings- og databasert tilnærming. I Thommessen har alle medarbeidere blitt oppfordret til å gi en vurdering av egen arbeidsplass. Vi oppfordrer deg og din virksomhet til å gjøre det samme her. Dette gir data for å kunne lære og gjøre gode tiltak i tiden som kommer.

Juni har lenge vært mangfoldets måned – i år med en ekstra dimensjon. For oss blir det viktig å ha mangfold i fokus gjennom hele året, som en integrert del av vår virksomhet. La oss ikke som arbeidsgivere legge mangfold i en skuff frem til juni 2021, men gi hverandre plass og skape miljø hvor "vi" og "de andre" blir til "oss".